Du học Canada ngành quản trị kinh doanh - Kế toán tại trường Fanshawe College

Một doanh nghiệp, tổ chức mà không có người quản trị chắc chắn doanh nghiệp hay tổ chức đó không đạt được mục tiêu đề ra. Do vậy, với nghề quản trị kinh doanh chắc chắn sẽ không bao giờ lỗi thời. Bởi nếu bạn muốn quản trị dự án kinh doanh được, bạn phải am hiểu về tài chính, nhân sự, marketing, bán hàng, logistics, quản trị rủi ro,…. Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào thì bộ phận kế toán – văn phòng là không thể thiếu. Và cũng bởi tính chất “ổn định” nên trong thời điểm hiện nay rất nhiều du học sinh lựa chọn Quản trị kinh doanh – chuyên ngành kế toán. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành kế toán tại trường Fanshawe College - Canada.

Du học Canada ngành quản trị kinh doanh - Kế toán tại trường Fanshawe College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành kế toán tại trường Fanshawe - Canada.
Xây dựng Văn bằng Kế toán - Kinh doanh với chương trình Văn bằng Nâng cao Quản trị Kinh doanh - Kế toán Fanshawe. Bạn sẽ tham gia vào các nghiên cứu điển hình, thử thách kỹ năng tư duy phản biện của mình và học cách đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Vượt ra ngoài những điều cơ bản, và sang các lĩnh vực kiểm toán, quản lý tài chính và kiểm soát, kế toán chi phí và quản lý, cũng như lập kế hoạch và chính sách chiến lược. Có sẵn trong một định dạng truyền thống trong lớp học với kỳ nhập học tháng Chín.

Bạn có thể đăng ký để có cơ hội phát triển hơn nữa kỹ năng tư vấn kế toán của mình, với tùy chọn thay thế hai khóa học cho chương trình tư vấn cộng đồng chuyên sâu, làm việc với các khách hàng trực tiếp kinh doanh thực tế.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh doanh - Kế toán được chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực kế toán trong khu vực công, khu vực tư nhân (ví dụ: sản xuất, các ngành dịch vụ và kế toán công) cũng như khu vực phi lợi nhuận. Sinh viên tốt nghiệp phù hợp với nhiều vị trí công việc từ trung cấp trở xuống, bao gồm kế toán trung cấp, chuyên viên kế toán, kế toán chi phí, kế toán dự án, trợ lý kiểm soát, kiểm soát thu, giám sát thu và kế toán thuế.

Chuyên ngành sinh viên có thể theo đuổi công việc sau khi tốt nghiệp chương trình:
Có các lựa chọn để chuyển tiếp sang bằng Cử nhân Thương mại (Kế toán) Danh dự tại Fanshawe.

Du học Canada ngành quản trị kinh doanh - Kế toán tại trường Fanshawe College

3. Chi tiết về các khóa học Quản trị kinh doanh – chuyên ngành kế toán tại trường Fanshawe College

3.1. Business-Accounting Advanced Diploma

 • Thời gian: 90 tuần
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Campus: LonDon
 • Học phí tham khảo: 7,540.97 / level ( áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: Criscos code: BAC2 Level 1, BAC2 Level 2, BAC2 Level 3, BAC2 Level 4, BAA2 Level 5, BAA2 Level 6
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6,0  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ trong này chương trình tại Cao đẳng Fanshawe để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp từ chương trình này.

Level 1 
Group 1

 • ACCT-1100: Principles of Accounting 1
 • MKTG-1012: Principles of Marketing 1
 • MATH-1052: Business Math
 • BUSI-1060: Strategies for Success
 • BUSI-1005: Introduction to Business Processes

Group 2

 • TAKE WRIT-1032 OR COMM-1023
 • WRIT-1032: Reason & Writing Business 1
 • COMM-1023: Business Communication

Level 2
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • ACCT-1097: Applied Computer App's for Accounting 1
 • ACCT-1011: Principles of Accounting 2
 • COMM-3020: Professional Communication
 • ECON-1002: Economics 1
 • MATH-1175: Financial Math
 • ACCT-1098: Applied Computer App's for Accounting 2

Level 3
Group 1

 • ECON-1005: Economics 2
 • MATH-1045: Statistics
 • FINA-3043: Taxation 1 Personal Tax
 • ACCT-3036: Accounting 1 Inter

Group 2
Sinh viên sẽ được đăng ký vào một trong các khóa học sau: MGMT-3041 hoặc INNV-1001

 • MGMT-3041: Organizational Behaviour
 • INNV-1001: Innovation Applications

Level 4
Gen Ed - Tham gia khóa học tự chọn Giáo dục phổ thông 3 tín chỉ

Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • LAWS-3041: Business Law
 • ACCT-3050: Accounting 2 Inter
 • ACCT-3022: Cost Accounting 1    
 • FINA-3044: Taxation 2 Personal Tax    
 • SYST-3002: Business Information Systems    
 • MGMT-3011: Project Management

Level 5

 • ACCT-5010: Cost & Managerial Accounting    
 • FINA-3042: Corporate Finance 1    
 • FINA-5010: Taxation 3-Corporate Tax    
 • METH-5020: Quantitative Methods    
 • ACCT-5018: Financial Accounting-Adv

Level 6

 • ACCT-5019: Cost & Managerial Accounting    
 • ACCT-5001: Auditing    
 • FINA-5009: Corporate Finance 2    
 • ACCT-5020: Data Management & Analysis

Level 6 - Add'l Req
Group 1

 • MGMT-5048: Professional Competencies    
 • MGMT-5034: Strategic Policy & Planning

Group 2

 • INNV-5001: Innovation Applications    
 • MGMT-5034: Strategic Policy & Planning

Group 3

 • MGMT-5039: Community Consultancy 2

3.2. Honours Bachelor of Commerce (Accounting) – Đại học thương mại (Kế toán) Danh dự

 • Thời gian: 2 năm. (Nếu học thẳng đại học là 4 năm tương đương 8 level. Nếu học từ Advandip Diploma: 2 năm tương đương 4 level)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, tháng 9.
 • Campus: London
 • Học phí tham khảo: 7,818.50 / 1 level (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: GPA: 7.0 trở lên, IELTS: 6.5 không band nào dưới 6.0

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu cho các khóa học chính GPA là 2,5

Học sinh hoàn thành BAC Cấp độ 4 và vào Cấp độ 5 của chương trình BCA cũng phải hoàn thành COMM-7021, LIBS-7001, MGMT-7008, METH-7023, MGMT-7006, MGMT-7007 và một loại Chung. 

Học sinh hoàn thành BAA Cấp độ 6 và vào Cấp độ 7 của chương trình BCA cũng phải hoàn thành COMM-7021, LIBS-7001, MGMT-7008, FINA-7003, ACCT-7009, MGMT-7007 và 2 General

Các môn học:
Phải hoàn thành 37 tín chỉ

Group 1
LEVEL 1

 • MATH-7007: Mathematics for Decision Making    
 • ACCT-7002: Accounting 1-Intro    
 • COMP-7012: Computer Applications for Business    
 • MGMT-7006: Management Fundamentals    
 • COMM-7018: Professional Comm. in a Diverse World    

Group 2
LEVEL 2

 • ACCT-7003: Accounting 2-Intro    
 • MKTG-7001: Marketing 1    
 • ECON-7005: Microeconomics    
 • MGMT-7007: Human Resources Management    

Group 3
LEVEL 3

 • ACCT-7004: Management Accounting    
 • ECON-7006: Macroeconomics    
 • MGMT-7009: Principles of Organizational Behaviour    

Group 4
LEVEL 4

 • LAWS-7002: Business Law    ACCT-7005    Accounting 1-Inter    
 • SYST-7001: Business Information Systems    
 • METH-7027: Quantitative Methods-Business Decisions    

Group 5
LEVEL 5

 • FINA-7001: Business Finance 1    
 • ACCT-7006: Accounting 2-Inter    
 • ACCT-7007: Management Accounting 2    

Group 6
LEVEL 6

 • FINA-7002: Personal Taxation    
 • FINA-7003: Business Finance 2    
 • ACCT-7011: Auditing    
 • MGMT-7016: Managing Programs & Projects    

Group 7
LEVEL 7

 • FINA-7004: Corporate Taxation    
 • COOP-1021: Co-Op Educ. Employment Prep    
 • ACCT-7015: Financial Accounting-Adv    
 • ACCT-7009: Accounting Theory-Adv    
 • ENTP-7001: Business Entrepreneurship    

Group 8
LEVEL 8

 • ACCT-7012: Management Accounting-Adv    
 • FINA-7005: Taxation-Adv    
 • ACCT-7013: Auditing-Adv    
 • MGMT-7041: Strategic Management    
 • DEVL-7001: Career Development    
 • MGMT-7037: Capstone Project    

Group 9
Co-op Requirement

 • Students Must Complete 1 Co-op Work Term
 • COOP-BCA1W    BCA1 Co-op Work Term    1

Các khóa học không cốt lõi
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc (Không Chính yếu) sau:
Điểm trung bình tích lũy tối thiểu cho các khóa học không chính là 2.0

Group 1
LEVEL 2

 • COMM-7021: Argumentation & Persuasion    

Group 2
LEVEL 3

 • LIBS-7001: Ethics in a Global Context    
 • MGMT-7042: Computational Thinking    

Group 3
Gen Ed - Electives -
Lấy 3 Tín chỉ Tự chọn về Giáo dục Phổ thông tại Trình độ Giới thiệu từ một trong các môn học sau - Nhân văn, Khoa học xã hội, Toán, Khoa học Thường được thực hiện ở Cấp độ 3

Group 4
Lấy 6 Tín chỉ Tự chọn về Giáo dục Phổ thông ở Cấp trên (Không giới thiệu) -Thường được thực hiện ở Cấp độ 6 và 7

Group 5
Học 9 Tín chỉ Tự chọn về Giáo dục Phổ thông - Thường được lấy trong Cấp độ 4 và 5

Kế toán hay còn gọi Accounting là một ngành vô cùng phát triển, đặc biệt phổ biến đối với đối tượng du học sinh Việt Nam lên đường sang Canada du học. Thật sự thì accounting thuộc một trong các nhóm nghề dễ định cư. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn theo cảm tính thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan