Du học Canada ngành quản trị nhân lực tại trường Niagara College

Nhân sự là một trong những bộ phận quan trọng của một công ty, tổ chức về vấn đề nguồn nhân lực. Kể từ 30 năm nay, ngành nhân lực đã chứng kiến nhiều sự phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực và cấp bậc. Mục đích đào tạo của ngành học này không chỉ mang lại công việc trong ngành Thương mại và Quản lý mà còn phải giúp sinh viên thấu hiểu những suy nghĩ, tư duy con người và đặc biệt là kỹ năng ứng dụng năng lực của mỗi nhân viên cho công việc. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành chuyên ngành quản trị nhân lực tại trường Niagara College - Canada.

Du học Canada ngành quản trị nhân lục tại trường Niagara College

1. Tổng quan về chương trình học ngành quản trị nhân lực tại trường Niagara - Canada.
Các chuyên gia nhân sự rất cần thiết trong việc hoạch định các chương trình chiến lược tập trung vào nguồn nhân lực và phát triển tổ chức để duy trì khả năng cạnh tranh, nâng cao cam kết của nhân viên và xây dựng văn hóa công sở tích cực.

 • Tỷ lệ việc làm tốt nghiệp cao do các điều khoản làm việc co-op và các dự án liên quan đến ngành.
 • Hội thảo phát triển nghề nghiệp, mạng lưới và các sự kiện trong ngành.
 • Phát triển kỹ năng quản lý dự án và kỹ thuật số.
 • Cơ hội làm việc / học tập tại nước ngoài.
 • Kết nối với các hiệp hội: HRPA, An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp, Hiệu suất và Học tập.
 • Các khóa học chuẩn bị cho bạn để được chỉ định Chuyên gia Nhân sự được Chứng nhận (CHRP).

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc ở các lĩnh vực sau:

 • Điều phối viên nhân sự, trợ lý, nhà tư vấn hoặc quản lý
 • Điều phối viên sức khỏe và an toàn
 • Quan hệ lao động
 • Chuyên gia phát triển tổ chức
 • Điều phối viên tính lương và phúc lợi
 • Chuyên gia tuyển dụng và lựa chọn
 • Điều phối viên đào tạo và phát triển

Chuyên ngành sinh viên có thể theo đuổi công việc sau khi tốt nghiệp chương trình:

 • Honours Bachelor of Business Administration – Human Resources degree program: Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh - Quản lý nhân sự
 • Graduate Certificate of Human Resources Managemant

Du học Canada ngành quản trị nhân lục tại trường Niagara College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Niagara College

3.1. Advanced Diploma of Business Administration – Human Resources (Co-op): Quản trị kinh doanh – Cao đẳng nâng cao về Quản trị kinh doanh - Quản lý nhân lực

 • Thời gian: 3 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Campus: Niagara-on-the-Lake
 • Học phí tham khảo: 16 681.90 CAD/năm ( áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: Criscos code 0492 P0492 
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6,0  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 102 tín chỉ trong chương trình này tại Cao đẳng Niagara để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp.

Term One (2022 Winter): 18 credits

 • COMM1133: Writing Strategies    
 • INTL1100: Fundamentals of International Trade    
 • MKTG1301: Principles of Marketing    
 • OPER1401: Operations Management I    
 • PERS1301: Human Resources Management    
 • MICR1493:    Computer Applications

Term Two (2022 Spring): 18 Credits

 • ACCT1198: Financial Accounting Concepts    
 • COMM1340: Business Communications    
 • ECON1441: Macro Economics    
 • MATH1206: Mathematics of Finance    
 • MICR1583: Spreadsheet Applications    
 • MKTG1320: Professional Selling I    

Term Three (2022 Fall): 15 Credits

 • COMM1445: Business Reports    
 • MATH1310: Statistical Concepts    
 • ACCT1309: Managerial Accounting    
 • PERS1430: Occupational Health and Safety    
 • HRMT1300: Employment Legislation

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

Term Four (2023 Winter): 15 Credits

 • MGMT1141: Organizational Behaviour    
 • BUSN1155: Canadian Business Law    
 • PERS1607: Recruitment, Selection and Interviewing Techniques    
 • HRMT1400: Human Resources Professionalism and Ethics    
 • MICR1610: Business Information Systems

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

 • Term Five (Co-Op) (2023 Spring): 0 credits
 • COOP1401: Co-op Work Term I    0

Term Six (2023 Fall): 18 Credits

 • PERS1630: Training and Development    
 • PERS1431: Labour Relations    
 • PERS1611: Benefits Administration    
 • HRMT1600: Payroll Fundamentals    
 • MICR1611: Human Resources Metrics and Data Analytics    
 • MGMT1510: Project Management Fundamentals    

Term Seven (2024 Winter): 18 Credits

 • PERS1364: Disability Administration in the Workplace    
 • PERS1670: Human Resources Planning    
 • MGMT1600: Organization Development and Change    
 • HRMT1612: Capstone Project - Applied Research Project for HR Professionals    
 • HRMT1610: Digital Technologies for HR Professionals    
 • HRMT1611: Compensation Administration    

3.2. Honours Bachelor of Business Administration – Human Resources degree program: Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh - Quản lý nhân sự

 • Thời gian: 4 năm (Nếu học sinh học từ Advance Diploma thì học 1 năm. Học sinh học thẳng Đại học: 4 năm)
 • Campus: Niagara-on-the-Lake
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 19 056.90 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 6003 P6003
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam hoặc khóa Advanced Diploma chuyên ngành nhân sự hoặc tương đương, IELTS 6.5  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 105 tín chỉ trong chương trình này tại Niagara College để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp.

Term One (2022 Fall): 12 Credits

 • BHRM9101: Principles of Human Resource Management    
 • BMKT9103: Principles of Marketing    
 • BMGT9203: Management Theories and Practice    
 • BCOM9105: Business Communications

Elective Information
Completion of additional Liberal Education elective 1 course required
Term Two (2023 Winter): 12 Credits

 • BACC9106: Financial Accounting I    
 • BNTR9205: Entrepreneurship and Small Business    
 • BOPS9202: Organizational Behaviour    
 • BMAT9204: Statistical Research Concepts    

Elective Information
Completion of additional Liberal Education elective 1 course required

Term Three (2023 Fall): 12 Credits

 • BHRM9304: Organizational Training and Development    
 • BHRM9410: Employment and Workplace Law    
 • BMGT9303: Management Information Systems    
 • BACC9501: Managerial Accounting    

Elective Information
Completion of additional Liberal Education elective 1 course required    

Term Four (2024 Winter): 12 Credits

 • BHRM9403: Occupational Health and Safety    
 • BHRM9415: Professionalism and Ethics for HR Professionals    
 • BHRM9404: Recruitment and Selection    
 • BHRM9306: HR Management Systems & HR Metrics    

Elective Information
Completion of additional Liberal Education elective 1 course required

Term Five (Co-Op) (2024 Spring): 0 Credits

Term Six (2024 Fall): 15 Credits
BHRM9505: Pension and Benefits Administration    

 • BGOV9501: Introduction to Canadian Government    
 • BHRM9510: Organization Development and Change Leadership    
 • BHRM9602: Compensation & Rewards Systems    
 • BECN9305: Introduction to Macroeconomics    

Term Seven (2025 Winter): 12 Credits

 • BHRM9508: Industrial and Labour Relations    
 • BOPS9501: Project Management    
 • BHRM9603: Strategic Human Resources Planning
 • ENVR9190: Organizational Sustainability    
 • BHRM9504: Quantitative and Qualitative Research Methods

Term Eight (2025 Fall): 15 Credits    

 • BHRM9702: International Human Resources Management    
 • BMGT9510: Performance Management    
 • BRDV9604: HR Capstone Project - Applied Research I    
 • BMGT9512: Leadership & Leadership Development    
 • BHRM9440: Organizational Design    

Term Nine (2026 Winter): 12 Credits

 • BSOC9611: Cultural Diversity    
 • BECN9605: Economics of Labour    
 • BMGT9601: Interdisciplinary Strategic HR Management    
 • BRDV9704: HR Capstone Project - Applied Research II    

Elective Information
Completion of additional Liberal Education elective 1 course required

Quản lý nhân lực, Chuyên viên nhân sự luôn nằm trong danh sách các ngành nghề đang thiếu nhân lực tại Canada, vì vậy cơ hội việc làm cho các du học sinh sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Và khi đã có việc làm, cơ hội định cư tại Canada gần như là sự việc hiển nhiên. Nếu bạn thấy ngành nghề này phù hợp với mình thì hãy bắt tay vào việc tìm hiểu các yêu cầu đầu vào của trường Niagara College. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan