Du học Canada ngành quang điện tử tại trường Niagara College

Kỹ sư quang điện tử là một vị trí kỹ sư mới được phát triển tại Việt Nam do nhu cầu phát triển kinh doanh và sử dụng các hệ thống điện tử kết hợp xử lý hình ảnh hoặc phát quang. Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật và Điện tử có thể lựa chọn các môn học phù hợp, kết hợp giữa hai chuyên ngành Quang học và Quang tử và Bán dẫn và Điện tử nhằm trang bị cho mình các kiến thức phù hợp nhất cho yêu cầu của vị trí kỹ sư quang điện tử. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quang điện tử tại trường Niagara College - Canada.

Du học Canada ngành quang điện tử tại trường Niagara College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quang Điện tử tại trường Niagara - Canada.
Là một Kỹ thuật viên Kỹ thuật Quang  điện tử, bạn có các kỹ năng xây dựng, cài đặt, kiểm tra và bảo trì thiết bị quang học hoặc sợi quang, bao gồm cả tia laser, để tạo ra các thiết bị sáng tạo để sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, y học và viễn thông.

Niagare cung cấp chương trình Kỹ thuật viên Photonics duy nhất của Ontario, với những sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu cao.

Học tập kinh nghiệm thực hành thông qua phòng thí nghiệm quang tử đại học lớn nhất Canada và giảng dạy cơ sở phòng sạch.

Có được các kỹ năng nâng cao về quang học chính xác, điện quang, sợi quang học và công nghệ laser.

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn tham gia lực lượng lao động trực tiếp hoặc hoàn thành chương trình Công nghệ Kỹ thuật Photonics của Trường Cao đẳng Niagara với một năm học bổ sung.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc ở các lĩnh vực sau:

 • Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ
 • Lĩnh vực y sinh
 • Khu vực quốc phòng
 • Lĩnh vực giải trí (hình ảnh hóa nâng cao)
 • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm quang học
 • Kỹ thuật viên laser
 • Kỹ thuật viên quang học
 • Kỹ thuật viên phủ quang học
 • Kỹ thuật viên điện quang

Chuyên ngành sinh viên có thể theo đuổi công việc sau khi tốt nghiệp chương trình:  Advanced Diploma of Photonics Engineering Technology: Cao đẳng nâng cao Công nghệ Quang điện tử.

Du học Canada ngành quang điện tử tại trường Niagara College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Niagara College

3.1. Diploma of Photonics Engineering Technician: Cao đẳng Kỹ thuật viên Quang Điện tử

 • Thời gian: 2 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Campus: Welland
 • Học phí tham khảo: 16,956.90 CAD/năm ( áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: Criscos code 0750 P0750
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6,0  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 87 tín chỉ trong chương trình này tại Cao đẳng Niagara để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp.

Term One (2022 Fall): 21 Credits

 • CAPT1011: Computer Programming and Applications
 • COMM1120: Introduction to Writing and Communicating in the Workplace    
 • MATH1134: Mathematics I for the School of Technology Studies    
 • MMFG1279: Manufacturing Technology for Photonics    
 • PHTN1101: Introduction to Lasers and Optics    
 • PHYS1220: Physics for Photonics    

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

Term Two (2023 Winter): 22 Credits

 • ELNC1220: Electrical Principles for Photonics    
 • MATH1231: Mathematics II for Technicians and Technologists    
 • PHYS1215: Light and Spectroscopy    
 • COMM1430: Technical Communications    
 • PHTN1230: Photometric Testing    
 • CAPT1012: Computer Aided Drafting    

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

Term Three (2023 Fall): 21 Credits

 • PHTN1300: Lasers    
 • ELNC1321: Electronic Principles for Photonics    
 • PHTN1334: Fibre Optic Applications    
 • CAPT1013: Computer Aided Drafting (3D)    
 • COMM1308: Understanding Society: Communication Model    

Term Four (2024 Winter): 23 Credits

 • PHTN400: Lasers II    
 • PHTN1431: Manufacturing Photonics Components    
 • PHTN1432: Vacuum and Thin Film Coating Applications    
 • PHTN1304: Supporting Laser Technology
 • PHTN1305: Optical Test and Measure
 • TECH1100: Sustainable and Professional Practices     

3.2 Advanced Diploma of Photonics Engineering Technology: Cao đẳng nâng cao Công nghệ kỹ thuật Quang điện tử

 • Thời gian: 3 năm (Nếu học sinh học từ Diploma thì học 1 năm. Học sinh học thẳng: 3 năm)
 • Campus: Welland
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 16 956.90 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 0751 P0751
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam hoặc khóa Diploma chuyên ngành Kỹ thuật viên Kỹ thuật Quang điện tử hoặc tương đương, IELTS 6.5  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học:    
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 127 tín chỉ trong chương trình này tại Niagara College để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp.

Term One (2022 Fall): 21 Credits

 • CAPT1011: Computer Programming and Applications    
 • COMM1120: Introduction to Writing and Communicating in the Workplace    
 • MATH1134: Mathematics I for the School of Technology Studies    
 • MMFG1279: Manufacturing Technology for Photonics    
 • PHTN1101: Introduction to Lasers and Optics    
 • PHYS1220: Physics for Photonics

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

Term Two (2023 Winter): 22 Credits

 • CAPT1012: Computer Aided Drafting    
 • COMM1430: Technical Communications    
 • ELNC1220: Electrical Principles for Photonics    
 • MATH1231: Mathematics II for Technicians and Technologists    
 • PHTN1230: Photometric Testing    
 • PHYS1215: Light and Spectroscopy    

Elective Information
Completion of additional General Education elective 1 course required

Term Three (2023 Fall):  24 Credits

 • CAPT1013: Computer Aided Drafting (3D)    
 • COMM1308: Understanding Society: Communication Model    
 • ELNC1321: Electronic Principles for Photonics    
 • MATH1332: Mathematics III for Technology    
 • PHTN1300: Lasers    
 • PHTN1334: Fibre Optic Applications    

Term Four (2024 Winter): 26 Credits

 • MATH1436: Mathematics IV for Photonics Engineering Technology    
 • PHTN1304: Supporting Laser Technology    
 • PHTN1305: Optical Test and Measure    
 • PHTN1400: Lasers II    
 • PHTN1431: Manufacturing Photonics Components    
 • PHTN1432: Vacuum and Thin Film Coating Applications    
 • TECH1100: Sustainable and Professional Practices    

Term Five (2024 Fall): 22 Credits

 • COMM1522: Photonics Research Project I    
 • ELNC1430: Digital Electronics    
 • PHTN1306: Lasers III    
 • PHTN1307: Optical Design    
 • PHTN1531: Opto-Electronics    
 • PHYS1630: Thermal Control Systems    

Term Six (2025 Winter): 22 Credits

 • COMM1622: Photonics Research Project II    
 • PHTN1310: Optical Design II    
 • PHTN1311: Photonics Manufacturing II    
 • PHTN1312: Integrated Technology Project    
 • PHTN1631: Imaging and Image Processing    
 • TECH1101: Quality and Manufacturing Practices    
 • TECH1102: Project Management    

Sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, đi kèm với các viện nghiên cứu của Tập đoàn Viettel, cùng với các nhà máy sản xuất màn hình điện thoại di động của Sam Sung, OLED của LG và hàng loạt công ty nhà máy sản xuất LED khác, nhu cầu về kỹ sư quang điện tử là một tất yếu với mức lương và đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan