Khoa học dữ liệu là ngành khoa học về việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động. Khoa học dữ liệu gồm ba phần chính: tạo và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và áp dụng kết quả phân tích thành những hành động có giá trị. Việc phân tích và sử dụng dữ liệu dựa vào ba nguồn tri thức: toán học (thống kê toán học), công nghệ thông tin (máy học) và tri thức của lĩnh vực ứng dụng cụ thể. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Khoa học Dữ liệu tại trường University of Canterbury - New Zealand.

Du học New Zealand ngành khoa học dữ liệu tại trường University of Canterbury

Tổng quan về chương trình học ngành Khoa học Dữ liệu tại trường University of Canterbury - New Zealand

Dữ liệu được các tổ chức thuộc mọi quy mô sử dụng để đưa ra quyết định tốt hơn. Ở mức độ này, bạn sẽ học cách phân tích và diễn giải dữ liệu để cung cấp thông tin về các xu hướng ra quyết định và dự báo.

Với dữ liệu lớn có trách nhiệm lớn và bạn sẽ học được tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu, đạo đức và chiến lược. Bạn sẽ học các kỹ năng về lập trình, toán học và thống kê từ các chuyên gia về sinh học, máy tính, địa lý, ngôn ngữ học và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, bạn sẽ có thể đóng góp bộ kỹ năng đa dạng của mình trên nhiều lĩnh vực đa ngành.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: 

 • Nhà Khoa học dữ liệu
 • Nhà phân tích dữ liệu 
 • Kỹ sư học máy 
 • Kỹ sư dữ liệu 
 • Nhà phát triển 

Du học New Zealand ngành khoa học dữ liệu tại trường University of Canterbury

Chi tiết về các khóa học tại trường University of Canterbury- New Zealand

Bachelor of Data Science: Cử nhân Khoa học Dữ liệu

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Christchurch
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: $31.065 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: BDataSc
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: 

Year one

 • Introduction to Data Science
 • Introduction to Computer Programming
 • Introduction to Computer Science
 • Mathematics 1A
 • Science, Society and Me

Year two

 • Data Wrangling
 • Data Science Multivariable Methods
 • Algorithms
 • Bioethics: Life, Death and Medicine
 • Applied Statistics OR Regression Modelling

Year three

 • Big Data Computing and Systems
 • Computational Data Methods
 • Multivariate Statistical Methods OR Data Mining

Graduate Diploma of Applied Data Science: Văn bằng tốt nghiệp về Ứng dụng Khoa học Dữ liệu 

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: Christchurch
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7 
 • Học phí tham khảo: $27,652 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: PGDipADS
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

Statistics

 • Computer Programming
 • Data Management
 • Texts, Discourses and Data: the Humanities and Data Science
 • Data Mining
 • Scalable Data Science
 • Big Data
 • Advanced Topics in Security
 • Secure Software
 • Computer Vision
 • Computational Social Choice
 • Contemporary Issues in Data Science
 • The Trustworthy Data Scientist
 • Online Communities and Social Networks
 • Data Wrangling
 • Data Science in Industry
 • Information is Beautiful
 • Foundations of Deep Learning
 • Medical Data Informatics
 • Genomics
 • Spatial Analysis
 • Spatial Data Science
 • Foundations of Geographic Information Systems
 • Quantitative Health Methods
 • Information Systems Management
 • Data Analytics and Business Intelligence
 • Science, Technology and Environmental Policy
 • Generalised Linear Models
 • Official Statistics
 • Advanced Statistical Modelling
 • Data Collection and Sampling Methods
 • Time Series and Stochastic Processes
 • Multivariate Statistical Methods

Master of Applied Data Science: Thạc sĩ Ứng dụng Khoa học Dữ liệu

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: Christchurch
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: $41,478 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: MADS
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

 • Statistics
 • Computer Programming
 • Data Management
 • Texts, Discourses and Data: the Humanities and Data Science
 • Data Mining
 • Scalable Data Science
 • Big Data
 • Applied Data Science Project (45 points)
 • Advanced Topics in Security
 • Secure Software
 • Computer Vision
 • Computational Social Choice
 • Contemporary Issues in Data Science
 • The Trustworthy Data Scientist
 • Online Communities and Social Networks
 • Data Wrangling
 • Data Science in Industry
 • Information is Beautiful
 • Foundations of Deep Learning
 • Medical Data Informatics
 • Genomics
 • Spatial Analysis
 • Spatial Data Science
 • Foundations of Geographic Information Systems
 • Quantitative Health Methods
 • Information Systems Management
 • Data Analytics and Business Intelligence
 • Science, Technology and Environmental Policy
 • Generalised Linear Models
 • Official Statistics
 • Advanced Statistical Modelling
 • Data Collection and Sampling Methods
 • Time Series and Stochastic Processes
 • Multivariate Statistical Methods

Chương trình này được thiết kế để phù hợp với sinh viên từ nhiều nền tảng khác nhau (không chỉ những sinh viên có chuyên ngành Toán học, Thống kê và Khoa học Máy tính), những người muốn nâng cao hoặc xây dựng khả năng khoa học dữ liệu của mình và kết hợp chúng với các kỹ năng và kiến thức mà họ mang lại từ các nghiên cứu trước đây. Miễn là bạn ham dữ liệu và hiểu rõ về ngành; mức độ này có thể thêm vào khả năng tuyển dụng và triển vọng nghề nghiệp của bạn. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

>> Có thể bạn muốn biết:
Xin visa du học Úc bao lâu có kết quả
Xin học bổng du học Úc có khó không
Du học Úc bao nhiêu tiền
Điều kiện du học Úc sau đại học
Du học Úc 2023: Update học bổng, điều kiện, chi phí, visa
Du học Úc ngành nào dễ định cư