Du học New Zealand ngành luật tại trường University of Canterbury

Ngành luật là ngành học đào tạo kiến thức về hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định. Tuỳ theo mỗi chuyên ngành đào tạo, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức khác nhau liên quan đến lĩnh vực cụ thể trong hệ thống pháp luật. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Luật tại trường University of Canterbury - New Zealand.

Du học New Zealand ngành luật tại trường University of Canterbury

1, Tổng quan về chương trình học ngành Luật tại trường University of Canterbury - New Zealand. 
Sinh viên Cử nhân Luật (LLB) đạt được bằng cấp chuyên nghiệp có chất lượng vượt trội trong bốn năm.

Bạn sẽ đối phó với những người thực với các vấn đề thực tế như một phần của chương trình nghiên cứu lâm sàng sáng tạo tại UC, trau dồi các kỹ năng thực tế quan trọng trong quá trình giúp đỡ cộng đồng.

2, Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: 

 • Luật sư, thẩm phán, thẩm tra viên, chấp hành viên, cố vấn pháp lý, chuyên viên pháp lý, công chứng viên...
 • Chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các tổ chức dịch vụ pháp luật...
 • Đảm nhận công việc liên quan đến pháp lý cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, tổ chức kinh tế, xã hội...

Du học New Zealand ngành luật tại trường University of Canterbury

3, Chi tiết về các khóa học tại trường University of Canterbury- New Zealand.

3.1. Bachelor of Laws: Cử nhân Luật 

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: Christchurch
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2
 • Học phí tham khảo: $28,685 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: LLB
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: 
Year one

 • Legal System: Legal Method and Institutions
 • Legal Foundations, Research and Writing
 • Law and Business

Year two

 • The Law of Contract
 • The Law of Torts
 • Land Law
 • Public Law

Year three

 • Criminal Law
 • Equity and Trusts

Year four

 • Pacific Legal Studies
 • Sentencing Theory and Practice
 • Equity and Trusts
 • Special topic: Food law and commercialisation
 • Company Law
 • Special Topic: Law and Transition to the Workplace
 • Issues in Policing and Prosecution
 • The Principles of Evidence
 • Legal Ethics 

3.2. Master of Laws: Thạc sĩ Luật

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: Christchurch
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: $32,609 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: LLM
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

 • Dissertation
 • Legal Research Methods
 • Legal Research Paper 1
 • Legal Research Paper 2
 • Legal Research Paper 3 
 • Thesis

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật pháp tại trường University of Canterbury sẽ có được kiến thức toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp. Chương trình Luật pháp của trường Victoria University of Canterbury phù hợp với các ngành Luật pháp trên toàn thế giới. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan