• 32.000
 • 201 (Bảng xếp hạng QS 2021)
 • 1
 • on campus/online
 • 2.74%
 • 124
 • 31.000 AUD
 • 48.292 AUD
 • Xếp hạng sao do sinh viên đánh giá

  Điều kiện đầu vào

  • Foundation: IELTS 5.5
  • Undergraduate: IELTS 6.0 (5.5)
  • Master: IELTS 6.5 (6.0)

  Nếu IELTS và GPA của bạn không đủ, bạn có thể theo học các chương trình Pathway của trường hoặc cơ sở giáo dục khác.
   

  Các Ngành học phổ biến

  NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN