• Số lượng sinh viên : 300
 • Xếp hạng giáo dục TG L
 • Số bang/ tỉnh : 1
 • Loại hình đào tạo : on campus/online
 • Chỉ số đồng hương :
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế :
 • Học phí trung bình/ năm : 25.000 CHF/6 tháng
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/ năm : 14.250 CHF/6 tháng
 • Xếp hạng sao do sinh viên đánh giá

  Điều kiện đầu vào

  Cao đẳng:

  • Hết lớp 12
  • IELTS 5.0/TOEFL iBT 46/OOPT 50,
  • Trên 18 tuổi

  Cử nhân:

  • Tốt nghiệp THPT
  • IELTS 5.5/ TOEFL iBT 55/ OOPT 50
  • Trên 18 tuổi

  Các Ngành học phổ biến

  NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN