• Số lượng sinh viên: 10.000
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: Đang cập nhật
 • Học phí trung bình/năm: 29.500 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 14.500 – 21.041 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Diploma year 1(tương đương khóa Foundation):

  • Học xong lớp 11
  • GPA từ 6.0.
  • IELTS: 5.5

  Diploma year 2:

  • Học xong lớp 12
  • GPA từ 6.0
  • IELTS từ 5.5(các kỹ năng từ 5.0 trở lên)

  Postgraduate Preparation Program (PPP):

  • Học hết Cao đẳng 3 năm hoặc chương trình Advanced Diploma hoặc tương đương IELTS 6.0

  Graduate Certificate:

  • Có bằng Đại học tại VN hoặc học xong khóa PPP tại Curtin College
  • IELTS 6.0

  Các ngành học phổ biến

  Kinh Doanh thương mại

  Kinh Doanh thương mại

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Xây dựng

  Xây dựng

  Xét nghiệm

  Xét nghiệm

  Kỹ thuật

  Kỹ thuật

  Thiết kế

  Thiết kế

  Khoa học sức khỏe

  Khoa học sức khỏe

  Đăng ký tư vấn