• Số lượng sinh viên: 924
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: Đang cập nhật
 • Học phí trung bình/năm: 29.200 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 14.500 – 21.041 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Diploma year 1(tương đương khóa Foundation): 

  • Học xong lớp 11
  • GPA từ 6.0
  • IELTS: 5.5

  Diploma year 2:

  • Học xong lớp 12
  • GPA từ 6.0
  • IELTS từ 5.5

  Post Graduate Qualifying ( khóa dự bị thạc sĩ):

  • Tốt nghiệp đại học 
  • IELTS: 6.0 trở lên

  Các ngành học phổ biến

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Thương Mại

  Thương Mại

  Kỹ Thuật

  Kỹ Thuật

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  Tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Truyền thông

  Truyền thông

  Đăng ký tư vấn