• Số lượng sinh viên: 500
 • Xếp hạng giáo dục TG: 14377 (Webometrics Ranking of World Universities)
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: 17.13%
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 38
 • Học phí trung bình/năm: 15.000 AUD/năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 29.600 AUD/năm
 • Điều kiện đầu vào

  Đối với chương trình ngắn hạn

  • Điểm trung bình 6.0 trở lên
  • IELTS: 5.5 (Không kỹ năng nào dưới 5.0)

  Đối với chương trình Cử Nhân

  • Điểm trung bình 6.5 trở lên
  • IELTS: 6.0 (Không kỹ năng nào dưới 5.5)

  Các ngành học phổ biến

  Kinh Doanh

  Kinh Doanh

  Kế Toán

  Kế Toán

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Quản lý dự án

  Quản lý dự án

   Lãnh đạo và quản lý

  Lãnh đạo và quản lý

  Marketing

  Marketing

  Đăng ký tư vấn