• Số lượng sinh viên: 924
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 100
 • Học phí trung bình/năm: 28.000 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 12.000 – 22.000 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Chương trình dự bị:

  • Hoàn thành năm 11 với điểm trung bình 6.0

  • IELTS 5.5 (không có điểm số dưới 5.0)

  Chương trình Cao đẳng:

  • Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 6.0

  • IELTS :

   • 5.5 (không có điểm số dưới 5,5) với Ngành CNTT và Kinh doanh

   • 6.0 (không có điểm số dưới 5.5) với Ngành Khoa học sinh học, kỹ thuật và sức khỏe, tâm lý học

   • 6.0 (không có điểm số dưới 6.0) với Ngành Truyền thông

  Các ngành học phổ biến

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Kinh Doanh

  Kinh Doanh

  Khoa học sức khỏe

  Khoa học sức khỏe

  Kỹ Thuật

  Kỹ Thuật

  Truyền Thông

  Truyền Thông

  Tâm Lý học

  Tâm Lý học

  Khoa học y Sinh

  Khoa học y Sinh

  Đăng ký tư vấn