• Số lượng sinh viên: 37.000
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 100
 • Học phí trung bình/năm: 26.200 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 12.000 – 21.041 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Foundation:

  • Hoàn thành lớp 11 (công nhận tất cả các trường THPT tại Việt Nam)
  • GPA ≥ 6.5
  • IELTS ≥ 5.5 (không kĩ năng nào dưới 5.0);

  Degree Tranfer:

  • Tốt nghiệp THPT (công nhận tất cả các trường THPT tại Việt Nam)
  • GPA ≥ 6.7
  • IELTS ≥ 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5) 

  PreMaster:

  • Tốt nghiệp đại học
  • IELTS ≥ 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)

  Các ngành học phổ biến

  Thương Mại

  Thương Mại

  Chương trình Dự bị đại học

  Chương trình Dự bị đại học

  Kỹ Thuật

  Kỹ Thuật

  Kinh Doanh

  Kinh Doanh

  Dự bị Y Khoa

  Dự bị Y Khoa

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Đăng ký tư vấn