• Số lượng sinh viên: 15000
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 100
 • Học phí trung bình/năm: 23.617 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 23.617 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Dự bị Đại học:

  • Hoàn thành chương trình học lớp 11
  • IELTS 5.5

  Khóa học Diploma

  • Tốt nghiệp THPT
  • Điểm trung bình GPA 5.5/10
  • Diploma : IELTS ≥ 6.0
  • Diploma extended: IELTS ≥ 5.5

  Đăng ký tư vấn