• Số lượng sinh viên: 15000
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 100
 • Học phí trung bình/năm: 23.617 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 23.617 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Dự bị Đại học:

  • Hoàn thành chương trình học lớp 11
  • IELTS 5.5

  Khóa học Diploma

  • Tốt nghiệp THPT
  • Điểm trung bình GPA 5.5/10
  • Diploma : IELTS ≥ 6.0
  • Diploma extended: IELTS ≥ 5.5

  Các ngành học phổ biến

  Kinh doanh

  Kinh doanh

  Thiết kế

  Thiết kế

  Thương mại

  Thương mại

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Khoa học

  Khoa học

  Khoa học sức khỏe

  Khoa học sức khỏe

  Đăng ký tư vấn