Du học Trung Quốc

Du học Trung Quốc là một lựa chọn không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để theo học hệ tự túc. Hôm nay sẽ chia sẻ đến bạn cách tự săn học bổng du học Trung Quốc siêu xịn.

Trung Quốc có những loại học bổng du học nào?

Trung Quốc cung cấp nhiều loại học bổng cho sinh viên quốc tế, nhằm thúc đẩy sự quốc tế hóa trong giáo dục và thu hút tài năng xuất sắc từ khắp nơi. Dưới đây là một số loại học bổng phổ biến mà sinh viên quốc tế có thể nộp đơn khi muốn du học tại Trung Quốc:

 • Học bổng của Chính phủ Trung Quốc (CSC Scholarship): Học bổng này do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, bao gồm hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế. Được cung cấp cho cả học bằng đại học và sau đại học.
 • Học bổng của Trường Đại học hoặc Cơ sở Giáo dục: Nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục ở Trung Quốc cung cấp các học bổng riêng, như học bổng cho sinh viên xuất sắc, học bổng toàn phần hoặc học bổng theo kết quả học tập.
 • Học bổng từ tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp: Các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp cũng có thể cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.
 • Học bổng nghiên cứu hoặc học thuật: Đối với những sinh viên muốn tham gia vào các dự án nghiên cứu cụ thể hoặc theo đuổi học thuật, có các học bổng chuyên sâu dành cho nghiên cứu viên hoặc học viên sau đại học.
 • Học bổng ngôn ngữ Trung Quốc: Nhiều học bổng chuyên về việc hỗ trợ sinh viên nâng cao khả năng tiếng Trung của mình.
 • Học bổng dành cho sinh viên châu Á: Các chương trình học bổng như "Dầu Bảo Dưỡng Học Bổng Châu Á" nhằm hỗ trợ sinh viên từ các quốc gia châu Á.

Trước khi nộp đơn, sinh viên nên kiểm tra cụ thể các yêu cầu và tiêu chí của từng loại học bổng và xem xét xem chúng có phù hợp với mục tiêu và kế hoạch học tập của mình không.

Điều kiện để xin học bổng Trung Quốc

Điều kiện để xin học bổng Trung Quốc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại học bổng và cơ sở giáo dục cụ thể. Dưới đây là một số điều kiện chung mà sinh viên thường cần đáp ứng khi nộp đơn xin học bổng Trung Quốc:

Chứng chỉ học vụ:

 • Đối với học bổng đại học: Cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).
 • Đối với học bổng sau đại học: Cần bằng tốt nghiệp đại học (hoặc tương đương).

Yêu cầu về tiếng Anh hoặc tiếng Trung:

 • Nếu chương trình học bổng được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên cần cung cấp chứng chỉ IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác.
 • Nếu chương trình học bổng được giảng dạy bằng tiếng Trung, sinh viên cần cung cấp chứng chỉ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) hoặc các chứng chỉ tiếng Trung tương đương.

Hồ sơ du học:

 • Hoàn chỉnh mọi hồ sơ và biểu mẫu đơn theo yêu cầu của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức cung cấp học bổng.

Thư giới thiệu hoặc bài luận:

 • Viết một thư giới thiệu hoặc bài luận về lý do muốn học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc.

Chứng minh tài chính:

 • Cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính để chi trả chi phí học phí và sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại Trung Quốc.

Hồ sơ y tế:

 • Cung cấp chứng minh sức khỏe, thường là một bảng xét nghiệm y tế chính thức.

Thư mời từ cơ sở giáo dục hoặc tổ chức cung cấp học bổng:

 • Một số học bổng có thể yêu cầu một thư mời chính thức từ trường hoặc tổ chức cung cấp học bổng.

Điều kiện cụ thể của từng học bổng:

 • Kiểm tra các yêu cầu cụ thể của học bổng mà bạn quan tâm, vì mỗi học bổng có thể có điều kiện và tiêu chí riêng.

Lưu ý rằng việc kiểm tra thông tin cụ thể từ trang web hoặc với bộ phận tuyển sinh của cơ sở giáo dục là quan trọng để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể của học bổng mà bạn đang xin.

>> Xem thêm: 
Du học úc
Du học canada

Cách apply học bổng du học Trung Quốc

Quy trình apply học bổng du học Trung Quốc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại học bổng và cơ sở giáo dục cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách apply học bổng Trung Quốc:

Lựa Chọn Học Bổng:

Tìm hiểu về các loại học bổng mà Trung Quốc cung cấp và chọn loại học bổng phù hợp với mục tiêu và kế hoạch học tập của bạn.

Tìm Hiểu Thông Tin:

Truy cập trang web chính thức của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức cung cấp học bổng để tìm hiểu thông tin chi tiết về yêu cầu, điều kiện và cách thức nộp đơn.

Chuẩn Bị Hồ Sơ:

Hồ sơ xin học bổng du học Trung Quốc thường yêu cầu một loạt các tài liệu và thông tin để đánh giá khả năng và năng lực của sinh viên. Dưới đây là một danh sách tổng quan về các tài liệu thường được yêu cầu:

 • Biểu mẫu đơn xin học bổng: Điền đầy đủ và chính xác mọi thông tin trong biểu mẫu đơn xin học bổng, theo yêu cầu của trường đại học hoặc tổ chức cung cấp học bổng.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp: Bản sao công chứng hoặc có thể cần dịch thuật chính xác của bằng tốt nghiệp trung học (đối với học bổng đại học) hoặc bằng đại học (đối với học bổng sau đại học).
 • Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Trung: Nếu chương trình học bổng được giảng dạy bằng tiếng Anh, cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hoặc TOEFL. Nếu chương trình học bổng được giảng dạy bằng tiếng Trung, cần cung cấp chứng chỉ tiếng Trung như HSK.
 • Thư giới thiệu hoặc Bài luận:  Viết một thư giới thiệu hoặc bài luận cá nhân về lý do bạn muốn theo học chương trình cụ thể và mục tiêu nghề nghiệp.
 • Thư giới thiệu hoặc Bài luận từ giáo viên:  Một hoặc hai thư giới thiệu từ giáo viên hoặc người giáo dục khác về khả năng học vụ và tính cách của bạn.
 • Hồ sơ y tế: Một bảng xét nghiệm y tế chính thức, cung cấp chứng minh về sức khỏe của bạn.
 • Chứng minh tài chính: Bằng chứng về khả năng tài chính của bạn, bao gồm hóa đơn ngân hàng, giấy chứng nhận thu nhập, hoặc bảng lương (nếu có).
 • Hình ảnh cá nhân: Một số học bổng yêu cầu hình ảnh cá nhân.
 • Thư mời hoặc Giấy gọi nhập học: Nếu bạn được chấp nhận, bạn có thể cần một thư mời chính thức hoặc giấy gọi nhập học từ cơ sở giáo dục.

Nộp Đơn Trực Tuyến:

Một số học bổng cho phép bạn nộp đơn trực tuyến qua hệ thống đăng ký trực tuyến của họ. Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết.

Thư Mời hoặc Giấy Gọi Nhập Học:

Nếu bạn được chấp nhận, bạn có thể nhận được một thư mời chính thức hoặc giấy gọi nhập học từ cơ sở giáo dục hoặc tổ chức cung cấp học bổng.

Xác Nhận Chỗ Học:

Xác nhận ý chí học tập của bạn và xác nhận chỗ học thông qua các bước được quy định bởi cơ sở giáo dục.

Apply Visa Du Học:

Nếu bạn là người nước ngoài, apply visa du học tại Đại sứ quán Trung Quốc hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc ở địa phương của bạn.

Dự Kiến Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt:

Chuẩn bị cho chi phí học phí và sinh hoạt, và đảm bảo bạn có khả năng tài chính để đáp ứng các yêu cầu.

Tham Gia Học:

Đến Trung Quốc theo đúng thời gian được chỉ định và tham gia học tập theo kế hoạch của bạn.

Tuân Thủ Quy Định Học Bổng:

Tuân thủ các quy định và điều kiện của học bổng, bao gồm việc duy trì hiệu suất học tập và tham gia các hoạt động đào tạo bổ sung nếu có.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy theo học bổng cụ thể bạn đang xin. Việc liên hệ trực tiếp với cơ sở giáo dục hoặc tổ chức cung cấp học bổng để nhận thông tin chi tiết là quan trọng.