• Số lượng sinh viên: 1800
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 3
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: Đang cập nhật
 • Học phí trung bình/năm: 21.500 NZD/năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 14.000 NZD/năm
 • Điều kiện đầu vào

  Chứng chỉ: tốt nghiệp lớp 12 và 18 tuổi trở lên. IELTS: 5.5, có kỹ năng cơ bản về máy tính và thiết kế

  Cao đẳng: Học sinh trên 18 tuổi, IELTS: 6.0

  Đại học: Tốt nghiệp lớp 12, IELTS: 6.0

  Các ngành học phổ biến

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Thiết kế mỹ thuật số

  Thiết kế mỹ thuật số

  Thiết kế hoạt hình

  Thiết kế hoạt hình

  Đăng ký tư vấn