Ngày 7/10/2022, bộ trưởng bộ di trú Sean Fraser, công bố một chính sách tạm thời gỡ bỏ quy định làm 20 giờ một tuần của du học sinh trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 11, 2022 đến ngày 31 tháng 12, 2023.

1, Chính sách làm thêm mới tại Canada: hơn 20 giờ/ tuần
Du học sinh đang ở trong Canada sẽ được phép làm hơn 20 tuần trong thời gian còn đang đi học. Không có giới hạn về số giờ mà sinh viên có thể làm việc.

Nối tiếp Úc, Canada cho phép du học sinh quốc tế tăng giờ làm thêm

Chính sách mới này áp dụng cho cả những sinh viên đã nộp đơn xin study permit từ 7/10/2022, hồ sơ nào được duyệt thì đương đơn cũng sẽ được làm việc không giới hạn giờ. Tuy nhiên, bộ trưởng cũng lưu ý rằng sinh viên cần phải quân bình giữa làm và học vì mục đích chính của họ vẫn là đi học.

2, Những điểm đổi mới theo quyết định này
Canada đang thiếu người làm trầm trọng, nhưng mà là thiếu nhân lực chất lượng mà thôi!! Chương trình Express Entry (EE) chỉ mời ứng viên Provincial Nominee Program (PNP), là những người được nhận thư đề cử của tỉnh bang. Đa phần những ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang là ứng viên có công việc ở tỉnh bang đó rồi. EE gần đây có mời những ứng viên trong chương trình Canadian Experience Class (CEC) nhưng điểm còn rất cao, thể hiện những ai đi qua EE phải là những người có ít nhất bằng đại học và 1-2 năm kinh nghiệm cộng với tiếng Anh khoảng IETLS 6, và cũng phải có công việc ở Canada.

Như vậy, các bạn đang tìm tấm thẻ PR của Canada nên để mắt đến các chương trình PNP để từ đó, xin cho được thư đề cử tỉnh bang, từ đó mới có cơ hội cao nhận được PR.