• Số lượng sinh viên: 16.814
 • Xếp hạng giáo dục TG: 197 (Bảng xếp hạng QS 2021)
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: 0.66%
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 135
 • Học phí trung bình/năm: 35.500 AUD
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 14,500 - 21,041 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Dự bị Đại học
  Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành chương trình lớp 11, IELTS 5.5

  Chương trình Cao đẳng
  Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành chương trình lớp 12, GPA từ 6.0; IELTS 5.5 (Provisional Entry Program) hoặc IELTS 6.0 (Standard Program).

  Chương trình Đại học
  Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 6.0) 

  Chương trình Thạc sỹ
  Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0)

  Đăng ký tư vấn