Du học Canada ngành điều dưỡng tại trường Okanagan College

Ngành điều dưỡng là một nghề có tính chuyên nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế. Điều dưỡng cùng với bác sĩ hay những chuyên viên y tế khác chăm sóc, chữa trị, đảm bảo an toàn cho sức khỏe bệnh nhân trong nhiều trường hợp như: cấp cứu, trị liệu, hồi phục. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Điều dưỡng tại trường Okanagan College- Canada.

Du học Canada ngành điều dưỡng tại trường Okanagan College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Điều dưỡng tại trường Okanagan College - Canada. 
Chương trình này được cung cấp vào tháng 8 và tháng 1 hàng năm ở Kelowna, tháng 1 ở Penticton, và các năm xen kẽ ở Vernon và Salmon Arm.

Chương trình y tá thực hành được thiết kế để cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng, phán đoán và thái độ để thực hiện đầy đủ các năng lực như được xác định bởi Trường Cao đẳng Y tá và Hộ sinh British Columbia (BCCNM). Chương trình cung cấp trải nghiệm học tập tích hợp, chuyên nghiệp, hợp tác và nhạy cảm về văn hóa nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp chăm sóc cá nhân và gia đình ở nhiều giai đoạn cuộc sống và trong nhiều môi trường thực hành khác nhau. 

Trong suốt chương trình, học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động học tập giúp phát triển hơn nữa với tư cách là các chuyên gia và nhà lãnh đạo hành nghề. Chương trình tập trung vào chăm sóc, vận động và tư duy phản biện lấy con người làm trung tâm để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sinh viên sẽ tiến bộ thông qua sự kết hợp của các khóa học và vị trí lâm sàng để chuẩn bị cho công việc tiếp theo như một Y tá thực hành. Sau khi hoàn thành thành công chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ đủ điều kiện để viết Bài kiểm tra Đăng ký Y tá Thực hành Canada, bắt buộc để được cấp phép tại BC Sinh viên tốt nghiệp của chương trình có thể kiếm được việc làm trong cộng đồng, chăm sóc liên tục, chăm sóc tại chỗ hoặc các cơ sở chăm sóc cấp tính.

Sẽ có bốn kỳ tuyển sinh của chương trình mỗi năm: Mỗi tháng một tại cơ sở Kelowna và Penticton và mỗi tháng 9 tại cơ sở Kelowna và Vernon / Salmon Arm. Vernon và Salmon Arm luân phiên tổ chức chương trình vào tháng 9 hàng năm. Thời lượng tổng thể của chương trình là 70 tuần bao gồm cả thời gian nghỉ trong chương trình; thời lượng giảng dạy bao gồm cả giới luật là 62 tuần.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Các y tá thực hành được cấp phép có thể chuyên về một hoặc nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như: chăm sóc cấp tính, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cộng đồng, giáo dục và nâng cao sức khỏe. 
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể chuyên về các nhóm hoặc đơn vị cụ thể, bao gồm: sơ sinh, hộ sinh, chăm sóc quan trọng, chính sách và sức khỏe cộng đồng, thuốc gây mê, tâm thần, chấn thương, nhi khoa, giảm nhẹ, lão khoa, ung thư

Du học Canada ngành điều dưỡng tại trường Okanagan College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Okanagan College - Canada.

3.1. Certificate of Pharmacy Technician: Chứng chỉ Kỹ thuật Dược phẩm 

 • Thời gian: 2 kỳ
 • Campus: Kelowna
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1
 • Học phí tham khảo: 15 000 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: PHRM
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh hoàn thành trong 30 tín chỉ 

 • PHRM 101 Introduction to Pharmacy Practice
 • PHRM 102 Medical Terminology
 • PHRM 103 Pharmacy Law
 • PHRM 104 Pharmacy Computer Applications
 • PHRM 105 Communications and Employment Preparation
 • PHRM 106 Pharmacology I
 • PHRM 107 Drug Distribution
 • PHRM 108 Pharmacology II
 • PHRM 109 Product Preparation I
 • PHRM 110 Product Preparation II
 • PHRM 111 Hospital Practicum
 • PHRM 112 Community Practicum

3.2. Diploma of Practical Nursing: Cao đẳng Điều dưỡng

 • Thời gian: 1,5 năm 
 • Campus: Vernon (Aug), Penticton (Jan), Salmon Arm (Aug), Kelowna (Jan, Aug)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 15 000 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: PNSG
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: Học sinh hoàn thành 60 tín chỉ 

Semester 1

 • PNSG 111 Health Promotion I
 • PNSG 112 Professional Practice I
 • PNSG 113 Variations in Health I
 • PNSG 114 Pharmacology I
 • PNSG 115 Professional Communication I
 • PNSG 116 Integrated Nursing Practice I
 • PNSG 117 Consolidated Practice Experience (CPE) I

Semester 2

 • PNSG 211 Health Promotion II
 • PNSG 212 Professional Practice II
 • PNSG 213 Variations in Health II
 • PNSG 214 Pharmacology II
 • PNSG 215 Professional Communication II
 • PNSG 216 Integrated Nursing Practice II
 • PNSG 217 Consolidated Practice Experience (CPE) II

Semester 3

 • PNSG 311 Health Promotion III
 • PNSG 312 Professional Practice III
 • PNSG 313 Variations in Health III
 • PNSG 315 Professional Communication III
 • PNSG 316 Integrated Nursing Practice III
 • PNSG 317 Consolidated Practice Experience (CPE) III

Semester 4

 • PNSG 411 Health Promotion IV
 • PNSG 412 Professional Practice IV
 • PNSG 413 Variations in Health IV
 • PNSG 415 Professional Communication IV
 • PNSG 416 Integrated Nursing Practice IV
 • PNSG 417 Consolidated Practice Experience (CPE) IV
 • PNSG 511 Transition to Preceptorship
 • PNSG 512 Preceptorship

3.3. Bachelor of Science in Nursing: Cử nhân Khoa học Điều dưỡng

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: Kelowna 
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 15 000 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: NRSU
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: Học sinh hoàn thành 120 tín chỉ 

Semester One

 • NRSU 110 Applied Research in Nursing I
 • NRSU 111 Foundations of Health
 • NRSU 112 Introduction to the Profession of Nursing I
 • NRSU 113 Relational Practice I
 • BIOL 131 Human Anatomy and Physiology I
 • English 100 or equivalent

Semester Two

 • NRSU 101 Nursing Lab Practice I
 • NRSU 120 Applied Research in Nursing II
 • NRSU 122 Introduction to the Profession of Nursing II
 • NRSU 123 Relational Practice II
 • NRSU 126 Health Assessment
 • BIOL 133 Human Anatomy and Physiology II
 • NRSU 136 Nursing Practice I

Semester Three

 • NRSU 201 Nursing Lab Practice II
 • NRSU 210 Pharmacology I
 • NRSU 213 Relational Practice III
 • NRSU 226 Health and Healing I
 • NRSU 229 Mental Health
 • NRSU 236 Nursing Practice II
 • NRSU 239 Practice in Mental Health
 • BIOL 260 Pathophysiology for Health Sciences

Semester Four

 • NRSU 202 Nursing Lab Practice III
 • NRSU 220 Pharmacology II
 • NRSU 223 Relational Practice IV
 • NRSU 227 Health and Healing II
 • NRSU 228 Community Health
 • NRSU 237 Nursing Practice III
 • NRSU 238 Nursing Practice in Community
 • BIOL 261 Human Infectious Disease

Cao đẳng Okanagan (OC), hợp tác với Cơ sở Okanagan của Đại học British Columbia (UBCO) cung cấp năm một và hai trong số bốn năm Chương trình Cử nhân Khoa học Y tá (BSN) được cung cấp tại UBCO. Cả hai chương trình đều được công nhận bởi British Columbia College of Nurses & Midwives (BCCNM). Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan