Du học Canada ngành sức khỏe thực vật tại trường Kwantlen Polytechnic University

Chuyên ngành Sức khỏe Thực vật là một chương trình liên ngành kết hợp các thực hành bệnh học thực vật, côn trùng học và trồng trọt như một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện để bảo vệ sức khỏe thực vật. Chương trình nhấn mạnh các thực hành quản lý dịch hại tổng hợp bền vững (IPM) bao gồm kiểm soát văn hóa, kiểm soát sinh học và điều tra / trinh sát, như là các công cụ hỗ trợ quản lý tổng thể các loài gây hại như côn trùng, cỏ dại và sinh vật gây bệnh thực vật. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Sức khỏe thực vật tại trường Kwantlen Polytechnic University - Canada.

Du học Canada ngành sức khỏe thực vật tại trường Kwantlen Polytechnic University

1. Tổng quan về chương trình học ngành sức khỏe thực vật tại trường Kwantlen Polytechnic University - Canada. 
Học sinh giải quyết các tác động của các vấn đề sức khỏe thực vật đối với thực hành làm vườn của địa phương, khu vực và quốc tế. Việc công nhận sức khoẻ cây trồng, chẩn đoán hiệu suất kém của cây trồng và phân tích các chương trình sức khoẻ cây trồng là những mục tiêu giáo dục cốt lõi. Học sinh khám phá tác động của cỏ dại, sâu bệnh và bệnh tật cũng như việc thực hiện các chiến thuật quản lý dịch hại đối với môi trường. Đặc điểm chính của chương trình là kỹ sư nghề làm vườn là một phần của thương mại quốc tế và tác động của việc di chuyển thực vật, sản phẩm thực vật và sâu bệnh hại của chúng trên toàn cầu.

Chương trình Cử nhân Khoa học Làm vườn có những điểm mạnh sau:

 • Giáo dục tùy chỉnh thông qua việc lựa chọn các môn tự chọn hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của người học
 • Nhấn mạnh vào các thành phần kinh tế, môi trường và xã hội của tính bền vững
 • Kết nối chặt chẽ với ngành làm vườn và các nhóm cộng đồng
 • Phát triển các kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp
 • Các khóa học nghiên cứu Capstone bao gồm việc áp dụng các kỹ năng mới cho một vấn đề dựa trên cộng đồng
 • Yêu cầu kinh nghiệm làm việc
 • Sinh viên có thể có cơ hội tham gia vào các nghiên cứu quốc tế.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Các vị trí kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường
 • Người làm vườn thành thị
 • Người trồng trọt trong hoạt động sản xuất làm vườn
 • Nhà nhập khẩu và xuất khẩu thực vật hoặc hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật
 • Thanh tra bảo vệ thực vật
 • Các chuyên gia hoặc nhà quản lý quản lý dịch hại trong các tổ chức công cộng hoặc tư nhân
 • Tư vấn cây trồng
 • Đại diện kỹ thuật cho các công ty trồng trọt hoặc cung ứng nông nghiệp
 • Người quản lý công viên

Du học Canada ngành sức khỏe thực vật tại trường Kwantlen Polytechnic University

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Kwantlen Polytechnic University - Canada.

Bachelor of Horticulture Science, Major in Plant Health: Cử nhân sức khỏe thực vật.

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: Vancover
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 21 694 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: Tổng 122 tín chỉ

Year 1    

 • ENGL 1100    Introduction to University Writing    
 • HORT 1102    Botany for Horticulture    
 • HORT 1104    Soils and Growing Media    
 • HORT 1110    Introduction To Sustainable Horticulture    
 • HORT 1155    Introduction To Plant Materials    
 • HORT 1217    Foundations of Plant Health    

CBSY 1105 or CBSY 1110
Computer Business Applications or Business Problem Solving with Spreadsheets

Select 9 credits of HORT electives at the 1100 or 2000 level    

Year 2

 • BIOL 1110    Introductory Biology I    
 • ENVI 1106    Environmental Chemistry I    
 • HORT 2302    Horticulture Work Experience    
 • HORT 2306    Work Experience Report    

Select one of the following:    

 • BUSI 1205: Supervisory Skills     
 • BUSI 1215: Organizational Behaviour     
 • BUSI 1250: Human Resources Management I     

Select one of the following:    

 • ACCT 1110: Introductory Financial Accounting I     
 • BUSI 1209: Business Management in Horticulture     
 • BUSI 1210: Essentials of Management     

Select one of the following:

 • HORT 2308: Landscape Pest Management     
 • HORT 2333: Turfgrass Pest Management     
 • HORT 2378: Production Horticulture Pests     

Select 12 credits of HORT electives at the 1100 or 2000 level
Year 3

 • BIOL 1210    Introductory Biology II    
 • MATH 1115    Statistics I    
 • HORT 3310    Entomology    
 • HORT 3320    Plant Pathology    
 • HORT 3330    Biological Control in Pest Management    
 • HORT 3360    Scouting, Monitoring, and Assessment of Pests    

Select 6 credits of HORT electives at the 2000 level or higher    

Select 6 credits of Breadth electives     

Year 4

 • HORT 4340    Pest Management    
 • HORT 4350    Environmental Effects of Plant Health Management    
 • HORT 4370    National and Global Regulatory Issues    
 • HORT 4440    Vegetation Management    
 • HORT 4480    Society and Horticulture    
 • HORT 4810    Applied Research Project 1 Horticulture    
 • HORT 4820    Applied Research Project 2    

Select 9 credits of Breadth electives, including at least 3 credits at the 3000 level or higher 

Những sinh viên quan tâm đến tác động của sức khỏe thực vật, việc quản lý nó và ảnh hưởng của các quy định về bảo vệ thực vật đối với ngành trồng trọt sẽ tìm thấy chương trình này có giá trị. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan