Du học New Zealand ngành du lịch tại trường University of Otago

Ngành du lịch là ngành kinh doanh tổng hợp bao gồm nhiều chuyên ngành, có chức năng và nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí… Ngành du lịch hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, ăn uống, giải trí… góp phần quảng cáo hình ảnh đất nước, văn hóa, con người với bạn bè quốc tế... Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Du lịch tại trường University of Otago - New Zealand.

Du học New Zealand ngành du lịch tại trường University of Otago

1, Tổng quan về chương trình học ngành Du lịch tại trường University of Otago - New Zealand. 
Thạc sĩ Du lịch (MTour) là một mức độ có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian 12 tháng, bắt đầu vào tháng 2 (học kỳ 1) hoặc tháng 7 (học kỳ 2). Đây là một chương trình liên ngành kết hợp các khóa học được giảng dạy tiên tiến với nghiên cứu độc lập. Chương trình giải quyết các vấn đề cốt lõi, đương đại và mới nổi và được giảng dạy bởi một số nhà nghiên cứu du lịch, giải trí và khách sạn hàng đầu trên thế giới.

Chương trình được thiết kế để hoạt động như một phương tiện nâng cao kiến thức và kỹ năng của sinh viên đang tìm kiếm hoặc mong muốn nâng cao sự nghiệp trong ngành du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan và là nền tảng cho sinh viên muốn tham gia chương trình Tiến sĩ.

Sinh viên tốt nghiệp của MTour sẽ có hiểu biết quan trọng chi tiết và ở mức độ cao về du lịch và các lĩnh vực liên quan, vì cả một ngành công nghiệp và hiện tượng xã hội. Họ cũng sẽ có nền tảng chi tiết và nâng cao về các kỹ năng trình bày và nghiên cứu thích hợp cho phép họ tham gia tích cực vào ngành du lịch, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ liên quan, và / hoặc học viện để trở thành những nhà lãnh đạo của tương lai.

2, Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: 

 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Điều hành du lịch
 • Lễ tân
 • Quản lý các bộ phận tại khách sạn
 • Giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, khách sạn 

Du học New Zealand ngành du lịch tại trường University of Otago

3, Chi tiết về các khóa học tại trường University of Otago - New Zealand.

3.1. Bachelor of Arts (BA) majoring in Tourism, Languages and Cultures: Cử nhân Du lịch, Ngôn ngữ và Văn hóa 

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Dunedin 
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 8
 • Học phí tham khảo: $36,879 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học

 • Introduction to Tourism
 • Global Tourism
 • Tourist Behaviour
 • Tourism and Hospitality Enterprise Management
 • Destination Management
 • Cultural and Heritage Tourism
 • Tourist Accommodation Management

3.2. Master of Tourism: Thạc sĩ Du lịch  

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: Dunedin
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 8
 • Học phí tham khảo: $35,527 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: MEcon
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 7.0

Các môn học: 

 • Advanced Tourism Concepts
 • Tourism Methods and Analysis
 • Research Dissertation 
 • Tourist Culture
 • Tourism Entrepreneurship and Business
 • Tourism Destination Development
 • Special Topic
 • Special Topic: Global Hospitality Operations
 • Tourism and Global Environmental Change
 • Event Management
 • Tourism and Development Ethnographic Field School

Việc hoàn thành chương trình Du lịch tại University of Otago cho thấy cam kết đạt được các năng lực kinh doanh mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Nó sẽ xây dựng dựa trên kinh nghiệm học tập và / hoặc làm việc thực tế trước đây của bạn. Bạn sẽ có được sự hiểu biết tuyệt vời về các nguyên tắc Du lịch và các ứng dụng thực tế. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan