Du học New Zealand ngành môi trường tại trường University of Otago

Ngành Khoa học môi trường là ngành học chuyên nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh. Ngoài ra, ngành học này còn nghiên cứu về nguồn gốc, phản ứng, vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường đồng thời đi sâu vào tìm hiểu các ảnh hưởng của hoạt động con người lên môi trường tự nhiên như đất, nước, không khí, sinh vật với mục đích cuối cùng là bảo vệ và cải thiện dần môi trường sống của con người trên Trái Đất. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Môi trường tại trường University of Otago - New Zealand.

Du học New Zealand ngành môi trường tại trường University of Otago

1, Tổng quan về chương trình học ngành Môi trường tại trường University of Otago - New Zealand
Bằng cấp Khoa học Ứng dụng độc đáo của Otago liên kết sự hứng khởi của khoa học và sức mạnh của công nghệ với những thách thức trong kinh doanh. Các chương trình Khoa học Ứng dụng giúp sinh viên tốt nghiệp trở thành những nhà tư tưởng đổi mới với tinh thần kinh doanh, những đặc điểm rất thành công của người New Zealand nổi tiếng. Khi tốt nghiệp, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn sự nghiệp của mình, có thể đóng góp vào sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Và nếu sự đổi mới thu hút bạn, bằng Khoa học Ứng dụng kết hợp với kinh nghiệm làm việc sẽ cung cấp nền tảng phù hợp nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh của riêng mình.

2, Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: 

 • Quản lý hành chính về môi trường
 • Kiểm toán môi trường
 • Vận hành hệ thống xử lý chất thải
 • Đánh giá tác động môi trường (DTM)
 • Quy hoạch môi trường, sử dụng các CNC như Viễn thám, GIS v.v…

Du học New Zealand ngành môi trường tại trường University of Otago

3, Chi tiết về các khóa học tại trường University of Otago - New Zealand.

3.1. Bachelor of Applied Science with Honours in Environmental Management: Cử nhân Khoa học ứng dụng trong Môi trường 

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Dunedin 
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 8
 • Học phí tham khảo: $36,879 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: BAppSc(Hons)
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

 • Dissertation
 • Impact Assessment and Sustainability
 • Developments in Environmental Management
 • One further 400-level paper 

3.2. Master of Applied Science in Environmental Management: Thạc sĩ Khoa học ứng dụng trong Quản trị môi trường

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: Dunedin
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 8
 • Học phí tham khảo: $35,527 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: MAppSc
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 7.0

Các môn học: 

 • Impact Assessment and Sustainability
 • Developments in Environmental Management
 • Further approved 400-level papers worth 100 points
 • APPS 597 Supervised Independent Study 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ có thể có hiểu biết toàn diện về thực tiễn môi trường trên tất cả các lĩnh vực quản lý, biết cách vận hành hệ thống môi trường. Sinh viên có khả năng sử dụng các phương pháp tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề và tạo ra các sáng kiến mới, có thể sử dụng tư duy phản biện để phân tích và diễn giải thông tin nhằm đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan