Du học New Zealand ngành thương mại tại trường Victoria University of Wellington

Ngành Thương mại thuộc khối ngành kinh tế đây là ngành đào tạo các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp, là ngành thiên về kỹ năng thực tế và phân tích, tính toán. Ngành Thương mại bạn sẽ được cung cấp các kiến thức về hoạt động kinh doanh, bán hàng, quản lý bán hàng, xuất – nhập kho, marketing, thị trường, nghiên cứu thị trường, hoạt động chiêu thị, PR, lập kế hoạch kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng, phân tích tài chính. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Thương mại tại trường Victoria University of Wellington - New Zealand.

Du học New Zealand ngành thương mại tại trường Victoria University of Wellington

1, Tổng quan về chương trình học ngành Thương mại tại trường Victoria University of Wellington - New Zealand
Cử nhân Thương mại (BCom) là một văn bằng đại học kéo dài ba năm được thiết kế để cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho sự nghiệp thành công trong thế giới thương mại sôi động.

Bạn sẽ có được nền tảng vững chắc về kinh doanh tư nhân và hành chính công, đồng thời đạt được các kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo. Trong BCom, bạn sẽ phát triển tư duy phản biện và sáng tạo của mình, cũng như hiểu biết về cách các nền văn hóa khác nhau kinh doanh.

2, Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: 

 • Tư vấn kinh doanh 
 • Giảm đốc phát triển kinh doanh 
 • Nhà doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính 
 • Tổng giám đốc
 • Chuyên viên quản lý 
 • Giám đốc Marketing
 • Giám đốc điều hành
 • Giám đốc sản xuất 
 • Quản lý kinh doanh 

Du học New Zealand ngành thương mại tại trường Victoria University of Wellington

3, Chi tiết về các khóa học tại trường Victoria University of Wellington- New Zealand.

3.1. Bachelor of Commerce: Cử nhân Thương mại

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Wellington
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7, Tháng 11
 • Học phí tham khảo: $32,450 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: BCom
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 8.0; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: 

 • Accounting for Accountability and Decision Making 
 • Microeconomic Principles 
 • Government, Law and Business and one of Social and Public Policy: Values and Change 
 • Introduction to Information Systems 
 • Principles of Marketing 
 • Introduction to Management 
 • Statistics for Business 
 • Microeconomic Principles 
 • Macroeconomic Principles 
 • Statistics for Business 
 • Probability and Decision Modelling 
 • Statistics in Practice 
 • Mathematics for Economics and Finance 
 • Calculus 1A 
 • Calculus 1B 
 • Introduction to Corporate Finance 
 • Introduction to Investments
 • Mathematical Statistics 
 • Data Analytics for Financial Statements

3.2. Postgraduate Diploma of Commerce: Văn bằng sau đại học về Thương mại 

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: Wellington
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2
 • Học phí tham khảo: $34,200 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: PGDipCom
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 8.0; IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

 • Studies in Auditing 
 • Studies in Taxation 
 • Law of Commercial Transactions 
 • Advanced Law of Contractual Obligations 
 • Research Methodology A 
 • Research Methodology B 
 • Research Project 
 • Current Topics in Asset Pricing 
 • Current Topics in Corporate Finance 

3.3. Master of Commerce: Thạc sĩ Thương mại

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: Wellington
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 7
 • Học phí tham khảo: $25.625 NZD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: MCom
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA:8.0; IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

 • Econometrics 
 • Applied Econometrics
 • Advanced Macroeconomics
 • Public Sector Economics
 • Macroeconomics: Growth and General Equilibrium
 • Macroeconomics: Economic Fluctuations and Policy
 • Microeconomics: Consumer and Producer Choice
 • Microeconomics: Games, Contracts and Incentives
 • Public Economics: Economics of Social Regulations
 • Public Economics: Taxes and Transfers
 • Research Project in Economics
 • Dissertation 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ có thể có hiểu biết toàn diện về thực tiễn kinh doanh đương đại trên tất cả các lĩnh vực quản lý kinh doanh, biết cách kinh doanh trong môi trường đa văn hóa, mở rộng biên giới quốc tế và làm việc đa văn hóa. Sinh viên có khả năng sử dụng các phương pháp tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, có thể sử dụng tư duy phản biện để phân tích và diễn giải thông tin nhằm đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan