Du học Úc ngành Âm Nhạc tại trường Box Hill Institute of TAFE

Những năm trở lại đây, du học Úc ngành âm nhạc được nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân tại một trong những quốc gia có ngành công nghiệp âm nhạc phát triển nhất thế giới. Mặc dù ngành học này không phải là mới nhưng lại chưa thực sự phổ biến vì âm nhạc chỉ dành cho những ai có tài năng, đam mê và bản lĩnh thực sự. Ở bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành âm nhạc tại trường Box Hill Institute of TAFE.

Du học Úc ngành Âm Nhạc tại trường Box Hill Institute of TAFE

1. Tổng quan về chương trình học ngành âm nhạc tại Box Hill Institute
Chương trình âm nhạc tại trường là chương trình âm nhạc linh hoạt và sáng tạo nhất tại Úc. Chương trình được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia âm nhạc mới nổi trên tất cả các lĩnh vực của ngành cộng tác làm việc, suy nghĩ đổi mới và tạo ra con đường đi vào ngành của riêng họ. Sinh viên chọn một trong sáu lĩnh vực của ngành công nghiệp âm nhạc làm chuyên ngành của mình. 

Đó là: kinh doanh, sáng tác, sản xuất âm nhạc, biểu diễn, viết bài hát và sản xuất âm thanh. Sau đó, học sinh điều chỉnh 50% còn lại của khóa học bằng cách chọn từ một nhóm hơn sáu mươi môn học. Học sinh có thể thêm hai môn phụ, một môn phụ và môn tự chọn, hoặc chỉ môn tự chọn vào lĩnh vực học tập chính của mình. Ngoài các chuyên ngành và môn tự chọn, tất cả học sinh đều phải học các môn chính chung trong hai năm đầu của chương trình. Cốt lõi chung này tập trung vào việc hiểu ngành công nghiệp âm nhạc, nhìn ngành công nghiệp âm nhạc từ các góc độ khác nhau, đổi mới, sáng tạo và tinh thần, cũng như xem xét cách chuẩn bị cho tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kết hợp của các đơn vị chính, chuyên ngành chung và các đơn vị phụ / tự chọn chuẩn bị cho sinh viên thực hiện dự án trong ngành của họ, cung cấp cho họ sự chuyển đổi hoàn hảo sang ngành công nghiệp âm nhạc

2. Cơ hội nghề nghiệp
Công việc cho các sinh viên tốt nghiệp ngành âm nhạc khá đa dạng, và có thể bao gồm:

 • Performer: nghệ sĩ biểu diễn
 • Songwriter: Nhạc sĩ
 • Band leader: quản lý ban nhạc
 • Recording artist: nghệ sĩ thu âm
 • Composer: Nhà soạn nhạc
 • Film and media composition  
 • Music business 
 • Business innovation
 • Advanced performance
 • Collaborative songwriting
 • Sound production
 • Professional sound
 • Game audio
 • Beat cypher
 • Music production
 • Innovation in music creation
 • Content creation for the music industry
 • Work placement  

Du học Úc ngành Âm Nhạc tại trường Box Hill Institute of TAFE

3. Chi tiết về các khóa học ngành âm nhạc tại Box Hill Institute of TAFE

Diploma of Music Industry (Specialising in Performance) – Cao đẳng ngành âm nhạc chuyên ngành biểu diễn

 • Thời gian: 1 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: 20,053 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 104942M
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6.0  trở lên.

Các môn học
Bạn phải hoàn thành 17 môn học trong vòng 1 năm

 • CUAMLT501Refine Aural Perception Skills kéo dài 60 giờ
 • CUAMPF501Prepare A Program For Performance kéo dài 70 giờ
 • CUAMPF506Present Live Audition Programs kéo dài 70 giờ
 • CUAMPF507Provide Musical Leadership In Performance kéo dài 35 giờ
 • CUASOU405Record Sound kéo dài 60 giờ
 • CUAMPF404Perform Music As Part Of A Group kéo dài 70 giờ
 • CUAMLT601Analyse Music kéo dài 70 giờ

Semester 1

 • BSBCRT501Originate And Develop Concepts kéo dài 30 giờ
 • CUAIND402Provide Freelance Services kéo dài 30 giờ
 • CUAMPF505Develop Technical Skills And Expand Repertoire kéo dài 85 giờ
 • CUAMCP501Compose Music Using Electronic Media kéo dài 60 giờ
 • CUAPPR505Establish And Maintain Safe Creative Practice kéo dài 30 giờ
 • CUAMPF504Perform Improvisation For Audiences kéo dài 35 giờ

Semester 2

 • CUACMP501Manage Copyright Arrangements kéo dài 20 giờ
 • CUAMPF604Extend Improvisation Techniques kéo dài 65 giờ
 • CUAMCP602Extend Techniques For Composing Music kéo dài 65 giờ
 • CUAMPF603Refine Performance Techniques And Expand Repertoire

Bachelor of Music Industry (Major in Performance) – Cử nhân ngành âm nhạc chuyên ngành biểu diễn

 • Thời gian: 3 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2
 • Học phí tham khảo: 19,270 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 104940B
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6.0  trở lên.

Các môn học:
6 môn học chính, 8 môn chuyên ngành và 12 môn tự chọn

Performance Major

 • BMIP101Contemporary Performance Foundations gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP102Harmonic Structures And Creativity gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP103Introduction To Performance Skills gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP104Creative Fundamentals gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP201Creative Process And Stagecraft gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP301Performance Concepts gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP302Artistry And Expression gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ

Common Core

 • BMIP202Repertoire Concepts gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO101Introduction To The Music Industry gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO102Perspectives On The Music Industry gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO201Creativity And Entrepreneurship gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO202Future Of Music gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO301Major Project A gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIO302Major Project B gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ

Electives

 • BMIA105Studio Technology 1 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIA106Studio Technology 2 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIB105Music Copyright And Commercialisation gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIB106Marketing, Promotion And Live Events gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIB107Introduction To Content Creation gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIB108Professional Content And Writing gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIM105Music Technology 1 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIM106Music Technology 2 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIS105Songwriting Foundations 1 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIS106Songwriting Foundations 2 gồm 3 tín chỉ kéo dài 27 giờ
 • BMIA201Recording Studio Production Techniques gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA202Recording Mixing And Mastering Bands gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA203Sound System Design And Operation 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA204Sound System Design And Operation 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA301Producing Bands gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA302Professional Mixing And Mastering gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA303Advanced Post-Production gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIA304Professional Media Mixing gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB201Artist Management
 • BMIB202Social Media Strategy gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB203Design Thinking gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB204Integrated Business: Leading, Managing And Collaborating In The Music Industry gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB205Effective Design gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB206Producing Creative Content gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB301Business And Finance For The Music Industry gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB302Global Music Business Strategy gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB303Technology Strategy And Creative Innovation gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB304Grants And Funding gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB305Visual Story Telling And Narrative gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIB306Developing A Content Driven Marketing Plan gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIC203Music For The Moving Image 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIC204Music For The Moving Image 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIC303Music, Sound Design And The Moving Image gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIC304Advanced Media Scoring gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM201Song Production gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM202Creative Collaborations gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM203Advanced Production Techniques gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM204Advanced Performance Technology gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM301Artistic Direction gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM302Self-Releasing Music gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM303Innovation In Music Creation gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIM304Immersive And Interactive Audio gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP203Advanced Musicianship And Stagecraft gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP204Developing The Artistic Voice gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP303Refine Aesthetic Concepts In Performance gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIP304Lead Collaborations In Performance gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS201Songwriting Techniques And Perspectives gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS202Songwriting To A Brief gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS203Songwriting Collaborations: Writing Room 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS204The Song Writer And The Live Musician 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS301Songwriting Through Literature gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS302Songwriting: Culture, Society And Aesthetic Principles gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS303Songwriting Collaborations: Writing Room 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIS304The Song Writer And The Live Musician 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE301Create And Implement Audio In Games gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE302Interactive Music And Sfx For Games gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE303Beat Cypher 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE304Beat Cypher 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE305Collaborative Performance 1 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE306Collaborative Performance 2 gồm 6 tín chỉ kéo dài 54 giờ
 • BMIE308Work Integrated Learning

Âm nhạc được đánh giá là một lĩnh vực có tính ứng dụng rất rộng rãi trong cộng đồng xã hội, thậm chí đây còn được xem là một phần không thể thiếu của xã hội cũng như mỗi cá nhân. Nghệ thuật âm nhạc khi kết hợp với các ngành nghề khác tạo ra được một bức tranh nghề nghiệp vô cùng đa dạng. Nếu bạn đang quan tâm đến ngành học này và tìm kiếm một khóa học phù hợp tại Box Hill Institute of TAFE, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết các bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944