Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại trường Box Hill Institute of TAFE

Không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến cuộc sống hiện đại. Từ điện thoại, máy tính, đến trò chơi online đều dựa trên sức mạnh của công nghệ thông tin. Công nghệ không ngừng phát triển, các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới cũng không ngừng tìm kiếm nhân tài chất lượng cao trong lĩnh vực này. Đồng nghĩa, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNTT luôn được săn đón bởi các nhà tuyển dụng hàng đầu. Ở bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành công nghệ thông tin tại trường Box Hill Institute of TAFE.

Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại trường Box Hill Institute of TAFE

1. Tổng quan về chương trình học ngành công nghệ thông tin tại Box Hill Institute
Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một nhóm ngành bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính, an ninh mạng, sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau.

Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ và khai thác thông tin.

Học ngành Công nghệ thông tin, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm… Đồng thời tùy chương trình đào tạo của từng trường đại học, các bạn sẽ được chọn học các chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở thích của mình như Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Mạng máy tính và truyền thông…

2. Cơ hội nghề nghiệp
Việc khan hiếm nhân lực đã nên trên dẫn đến việc tìm kiếm việc làm sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, Úc là một quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới và biết cách thu hút nhân tài thông qua các chính sách ưu đãi, tặng học bổng cho sinh viên trong và ngoài nước. Sinh viên sau tốt nghiệp có trình độ làm việc trong và ngoài nước, vì bằng cấp của Úc được công nhận ở mức độ quốc tế.

Các công việc sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm:

 • cyber security engineer
 • cyber security analyst
 • computer networking engineer
 • internet/intranet network administrator
 • network analyst
 • network design engineer
 • network capacity planner
 • network solutions architect
 • data centre engineer
 • data centre administrator
 • systems administrator
 • systems engineer
 • systems analyst

Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại trường Box Hill Institute of TAFE

3. Chi tiết về các khóa học ngành công nghệ thông tin tại Box Hill Institute of TAFE

3.1. Certificate IV in Information Technology– Chứng chỉ ngành công nghệ thông tin

 • Thời gian: 1 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: 13,430 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 0101976
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 11 hoặc tương đương, IELTS 5.5 trở lên (không đủ trình độ tiếng Anh, du học sinh phải có IELTS 4.5 và học tiếng Anh 20 tuần trước khi bắt đầu khóa học chính để có thể đảm bảo tỷ lệ đạt Visa du học Úc)

Các môn học
Sinh viên phải hoàn thành 20 môn học (gồm 5 môn học chính và 15 môn học tự chọn) như sau:

 • ICTICT401Determine And Confirm Client Business Requirements kéo dài 40 giờ
 • ICTICT418Contribute To Copyright, Ethics And Privacy In An Ict Environment kéo dài 40 giờ
 • ICTICT424Address Cyber Security Requirements kéo dài 80 giờ
 • ICTICT425Implement Whs, Environmental Sustainability And Anti-Discrimination Practices In An Ict Workplace kéo dài 50 giờ
 • ICTICT426Identify And Evaluate Emerging Technologies And Practices kéo dài 60 giờ
 • ICTPRG415Apply Skills In Object-Oriented Design kéo dài 40 giờ
 • ICTWEB425Apply Structured Query Language To Extract And Manipulate Data kéo dài 60 giờ
 • ICTPRG414Apply Introductory Programming Skills In Another Language kéo dài 60 giờ
 • ICTNWK405Build A Small Wireless Local Area Network kéo dài 20 giờ
 • ICTNWK408Configure A Desktop Environment kéo dài 40 giờ
 • ICTPRG418Apply Intermediate Programming Skills In Another Language kéo dài 80 giờ
 • ICTWEB416Customise Content Management System kéo dài 80 giờ
 • ICTWEB423Ensure Dynamic Website Security kéo dài 30 giờ
 • ICTPRG407Write Script For Software Applications kéo dài 40 giờ
 • ICTWEB429Create A Markup Language Document To Specification kéo dài 20 giờ
 • ICTPRG405Automate Processes kéo dài 40 giờ
 • ICTWEB414Design Simple Web Page Layouts kéo dài 50 giờ
 • ICTICT421Connect, Maintain And Configure Hardware Components kéo dài 40 giờ
 • ICTSAS426Locate And Troubleshoot Ict Equipment, System And Software Faults kéo dài 40 giờ
 • ICTPRG425Use Structured Query Language

3.2. Diploma of Computer Systems – Cao đẳng ngành hệ thống máy tính

 • Thời gian: 1 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: 18,830 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 075289B
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 5.5 trở lên (không đủ trình độ tiếng Anh, du học sinh phải có IELTS 4.5 và học tiếng Anh 20 tuần trước khi bắt đầu khóa học chính để có thể đảm bảo tỷ lệ đạt Visa du học Úc)

Các môn học
Học sinh phải hoàn thành 6 môn học chính và 2 môn học tự chọn

Môn học chính

 • ICT112Networking And Routing Basics gồm 6 tín chỉ và dài 78 giờ
 • ICT113Computer Systems Hardware And Software gồm 6 tín chỉ và dài 78 giờ
 • ICT122Switching Principles And Wan Technologies gồm 6 tín chỉ và dài 78 giờ
 • ICT115Object-Oriented Design And Programming gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT118Database And Information Retrieval gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT117Systems Analysis And Design gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ

Môn học tự chọn

 • ICT114Mathematics For Computing gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT215Business Management gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT218Internet Technologies gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT318Strategic Project Management gồm 6 tín chỉ và dài 52 giờ
 • ICT119Introduction To Cloud Computing

3.3. Bachelor of Computer Systems – Bachelor of Computer Systems

 • Thời gian: 3 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, Tháng 7
 • Học phí tham khảo: 18,830 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 053076G
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6.0 trở lên 

Các môn học
Phải hoàn thành 19 môn học chính và 5 môn học tự chọn. 

 • ICT114Mathematics For Computing gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT223Operating Systems 1 gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT212Advanced Routing gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT112Networking And Routing Basics gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT113Computer Systems Hardware And Software gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT215Business Management gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT213Multi-User Operating Systems Administration gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT122Switching Principles And Wan Technologies gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT115Object-Oriented Design And Programming gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT118Database And Information Retrieval gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT218Internet Technologies gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT117Systems Analysis And Design gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT219Network Security gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT224Enterprise Virtualisation gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT119Introduction To Cloud Computing gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT216Wireless Technologies gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT226Information Storage And Management gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT220Basic System Security gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT337Advanced System Security gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT338Cyber Security Design Project gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT339Computer Forensics gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT211Overview Of Cyber Security gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT318Strategic Project Management gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT312Multilayer Switching gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT315Entrepreneurship And Innovation gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT319Network Design Project gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT320Computer Systems Project gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT321Emerging Technologies gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT322Internetworking Troubleshooting gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT332Data Centre Design gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT333Desktop Virtualisation gồm 6 tín chỉ và kéo dài 78 giờ
 • ICT335Internet Of Things gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ
 • ICT336Network Virtualisation gồm 6 tín chỉ và kéo dài 52 giờ

Theo dự báo nguồn nhân lực của chính phủ Úc trong giai đoạn chạy nước rút đến trước năm 2020, nhu cầu nguồn lao động ngành xây dựng tăng lên đáng kể. Do lượng nhân sự bổ sung cho ngành này có tỉ trọng thấp ở Úc,  đặc biệt là ở những khu vực nông thôn. Vì vậy chính sách ưu đãi việc làm và định cư cũng ưu tiên hơn so với các ngành về kinh tế, xã hội. Nếu bạn đang quan tâm đến ngành học này và tìm kiếm một khóa học phù hợp tại Box Hill Institute of TAFE, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết các bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan