• Số lượng sinh viên: 30500
 • Xếp hạng giáo dục TG: Đang cập nhật
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: Đang cập nhật
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 100
 • Học phí trung bình/năm: 15.000 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 12.000 – 22.000 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  • Đối tượng: Học sinh từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm ghi danh
  • Trình độ ngoại ngữ: Ielts 5.5 kèm bài luận

  Nếu chưa đủ điều kiện đầu vào Tiếng Anh, George Brown College có một giải pháp hoàn hảo cho bạn. Đó là khóa tiếng Anh dự bị tại Barton International College – Một trường Anh ngữ trực thuộc George Brown College.

  Các ngành học phổ biến

  Quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực

  Kinh doanh

  Kinh doanh

  Lãnh đạo và quản lý

  Lãnh đạo và quản lý

  Marketing

  Marketing

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin

  Quản lý dự án

  Quản lý dự án

  Đăng ký tư vấn