Du học Canada ngành hệ thống thông tin và máy tính tại trường Camosun College

Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống Thông tin và Máy tính được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, tư duy, phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực hệ thống thông tin, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin và máy tính, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Hệ thống Thông tin và Máy tính tại trường Camosun College - Canada.

Du học Canada ngành hệ thống thông tin và máy tính tại trường Camosun College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Hệ thống Thông tin và Máy tính tại trường Camosun College - Canada
Chương trình Hệ thống Thông tin và Máy tính chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm bằng cách cung cấp các kỹ năng và kiến thức nền tảng vững chắc về hệ thống máy tính, lập trình, phần mềm, dữ liệu và các khái niệm kinh doanh liên quan đến công nghệ.

Chương trình này nhấn mạnh việc phân tích và phát triển các giải pháp CNTT thực tiễn trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng. Người học có được kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính và công nghệ thông tin, đồng thời kết hợp những kiến thức này với các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân cần thiết để thành công trong môi trường làm việc hiện nay và tương lai. Người học của chúng tôi phát triển khả năng đạt được các kỹ năng mới, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề cả cá nhân và theo nhóm, và giao tiếp hiệu quả với tất cả các cấp độ của người dùng CNTT.

Các hoạt động học tập dựa trên dự án và các cơ hội học tập kết hợp với công việc (Thực tập) có sẵn cho sinh viên trong chương trình này.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Kỹ sư công nghệ
 • Kỹ thuật viên
 • Lập trình web và di động
 • Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế phần mềm mạng
 • Quản trị và vận hành mạng.

Du học Canada ngành hệ thống thông tin và máy tính tại trường Camosun College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Camosun College - Canada.

3.1. Certificate of Information and Computer Systems Technician: Chứng chỉ Kỹ thuật viên Hệ thống Thông tin và Máy tính

 • Thời gian: 3 kỳ
 • Campus: Victoria
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 17,360 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: ICS.CERT
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: Học sinh hoàn thành trong 37 tín chỉ 

Academic Term One
All of:

 • Workplace Preparation Skills 
 • Computer Technology Essentials 
 • Operating Systems and Architecture 
 • Algorithms and Programming 
 • Web Fundamentals 
 • Learning Skills for Technology 
 • Math and Stats for Computing 

Academic Term Two
All of:

 • Database Concepts 
 • Algorithms & Data Structure Programming 
 • Software Engineering Process 
 • Systems Administration 
 • Web Scripting 

Academic Term Three
One of:

 • Applied Computing Project 
 • Work Term 1 

3.2. Diploma of Information and Computer Systems Technologist: Cao đẳng Hệ thống Thông tin và Công nghệ Máy tính

 • Thời gian: 6 kỳ
 • Campus: Victoria
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 10,867 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: ICS.DIP
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: Học sinh hoàn thành trong 82 tín chỉ 

Academic Term One
All of:

 • Workplace Preparation Skills 
 • Computer Technology Essentials 
 • Operating Systems and Architecture 
 • Algorithms and Programming 
 • Web Fundamentals 
 • Learning Skills for Technology 
 • Math and Stats for Computing 

Academic Term Two
All of:

 • Database Concepts 
 • Algorithms & Data Structure Programming 
 • Software Engineering Process 
 • Systems Administration 
 • Web Scripting 

Academic Term Three
One of:

 • ICS 104 - Work Term 1
 • ICS 199 - Applied Computing Project 

Academic Term Four
All of:

 • Technical & Professional Communication 1 
 • Web Applications 
 • Database Systems Management 
 • Programming from C to C++ 
 • Network and Server-Side Programming 
 • Computer Ethics and Security 

Academic Term Five
All of:

 • Special Topics in Computing 
 • Systems Analysis and Design 
 • Web Services 
 • Gaming and Graphics Concepts 
 • Mobile App Development 
 • Capstone Project Preparation 

Academic Term Six
All of:

 • Technical Communication 
 • Capstone Project 
 • Technology Symposium 

Chương trình Quản lý Hệ thống Thông tin và Máy tính của Camosun sinh viên sẽ được chuẩn bị để làm việc tại địa phương trong thế giới công nghệ thông tin thú vị. Nhiều nghề nghiệp liên quan đến máy tính, bao gồm lập trình, phát triển web và dịch vụ khách hàng trong tất cả các loại hình tổ chức đều được mở cho sinh viên. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan