Du học Canada ngành kinh doanh tại trường Fleming College

Chuyên ngành Kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên lý thuyết và thực hành để lập chiến lược một cách thành công. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ không chỉ hiểu cách lãnh đạo nhóm và quản lý những thay đổi. Sinh viên sẽ có các kỹ năng để có thể tự xác định những sự thay đổi đó. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Kinh doanh tại trường Fleming College - Canada.

Du học Canada ngành kinh doanh tại trường Fleming College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Kinh doanh tại trường Fleming - Canada. 
Tìm hiểu và kiểm tra các kỹ năng kinh doanh cốt lõi của bạn và chuẩn bị để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp kinh doanh nào bạn chọn. Dành hai năm và tốt nghiệp; sau đó bắt đầu kinh doanh hoặc đảm nhận một vị trí cấp thấp.

Đây có thể chỉ là bước khởi đầu – hoặc học sinh tiếp tục học tiếp năm thứ ba và lấy bằng tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh và tích lũy thêm kinh nghiệm thực hành trong chương trình Dự án Ứng dụng.

Hãy tận dụng mọi kiến thức từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Hãy để họ cố vấn trực tiếp cho bạn, giới thiệu cho bạn những mối liên hệ có giá trị trong ngành và giúp bạn quyết định con đường nào phù hợp nhất với mục tiêu của mình.

Các khóa học cốt lõi trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, truyền thông, hành vi tổ chức, kinh doanh quốc tế, quản lý hoạt động, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị và lập kế hoạch chiến lược.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, 
 • Quản lý Bán hàng và Bán hàng, 
 • Tiếp thị và Quản lý Truyền thông, 
 • Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hậu cần, 
 • Quản lý Tài chính, 
 • Ngân hàng, 
 • Bảo hiểm, 
 • Quản lý Đầu tư, 
 • Bất động sản, 
 • Quản lý Thành phố, 
 • Quản lý Dự án, Quản lý Bán lẻ , 
 • Tổ chức phi lợi nhuận, và nhiều hình thức Doanh nghiệp xã hội.

Du học Canada ngành kinh doanh tại trường Fleming College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Fleming - Canada.

3.1. Diploma of Business: Cao đẳng Kinh doanh

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: Peterborough
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 16 094, 52 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: GBE
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học
SEMESTER 1

 • COMM 201: Communications I
 • BUSN 188: Introduction to Business and Success Strategies
 • ACCT 72: Introductory Accounting
 • COMP 578: Introductory Computing
 • MATH 1: Math Fundamentals for Business Studies
 • ORGB 24: Introduction to Organizational Behaviour

SEMESTER 2

 • MGMT 159: Cash and Investment Decisions
 • COMM 202: Communications II
 • MGMT 7: Human Resources Administration
 • MKTG 14: Marketing
 • BUSN 18: Microeconomics
 • BUSN 20: Operations Management

SEMESTER 3

 • LAWS 4: Business and Contract Law
 • MKTG 8: Integrated Sales Management
 • COMP 103: Intermediate Computer Applications
 • ORGB 7: Management Essentials
 • BUSN 61: New Ventures
 • BUSN 13: Macroeconomics

SEMESTER 4

 • APST 174: Applied Project
 • MATH 46:  Business Statistics and Quantitative Methods
 • MGMT 66: Corporate Social Responsibility: Ethical Conduct of Business
 • ORGB 8: Creative Problem Solving, Innovation and Change
 • ACCT 22: Management Accounting I
 • ORGB 9: Negotiating Skills

General Education Elective

3.2. Ontario College Advanced Diploma of Business Administration: Cao đẳng nâng cao về Quản trị Kinh doanh

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Peterborough
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 16 094, 52 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: BAD
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học
SEMESTER 1

 • COMM 201: Communications I
 • BUSN 188: Introduction to Business and Success Strategies
 • ACCT 72: Introductory Accounting
 • COMP 578: Introductory Computing
 • MATH 11: Math Fundamentals for Business Studies
 • ORGB 24: Introduction to Organizational Behaviour

SEMESTER 2

 • MGMT 159: Cash and Investment Decisions
 • COMM 202: Communications II
 • MGMT 7: Human Resources Administration
 • MKTG 14: Marketing
 • BUSN 18: Microeconomics
 • BUSN 20: Operations Management

SEMESTER 3

 • LAWS 4: Business and Contract Law
 • MKTG 8: Integrated Sales Management
 • COMP 103: Intermediate Computer Applications
 • ORGB 7: Management Essentials
 • BUSN 61: New Ventures
 • BUSN 13: Macroeconomics

SEMESTER 4

 • APST 174: Applied Project
 • MATH 46: Business Statistics and Quantitative Methods
 • MGMT 66: Corporate Social Responsibility: Ethical Conduct of Business
 • ORGB 8: Creative Problem Solving, Innovation and Change
 • ACCT 22: Management Accounting I
 • ORGB 9: Negotiating Skills

General Education Elective
SEMESTER 5

 • APST 157: Applied Projects I
 • BUSN 11: International Business
 • BUSN 21: Organizational Theory, Structure and Design
 • MGMT 180: Principles of Project Management

General Education Elective
SEMESTER 6

 • APST 158: Applied Projects II
 • COMM 6: Communications - Report Writing
 • MGMT 309: Risk Management

Sau khi tốt nghiệp khóa Cao đẳng nâng cao tại trường Fleming College, bạn có được kiến thức và kỹ năng kinh doanh cốt lõi. Sau đó, bạn có thể chọn tiếp tục hoàn thành bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh hoặc Cử nhân Thương mại trong vòng một đến hai năm tại Hoa Kỳ, Úc, Ireland hoặc ngay tại Peterborough. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan