Du học Canada ngành quản lý chuỗi cung ứng tại trường Algonquin College

Ngành Quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp cho sinh viên có tầm nhìn dài hạn, khả năng phán đoán thị trường tốt, có khả năng thiết kế hệ thống và cũng là người có thể thấy rõ bức tranh toàn cảnh của cả một hệ thống. Từ đó đề ra chiến lược phát triển sản phẩm (dài hạn/trung hạn/ngắn hạn), quản trị nhân sự và làm việc với nhiều phòng ban, đồng thời phát triển và quản lý quy trình sản xuất, tồn kho và phân phối hàng hóa. Tất cả các quy trình, hoạt động trên nhằm đảm bảo hàng hóa đến được tay người tiêu dùng đúng thời điểm được yêu cầu mà vẫn đảm bảo chất lượng, số lượng. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản lý chuỗi cung ứng tại trường Algonquin College- Canada.

Du học Canada ngành quản lý chuỗi cung ứng tại trường Algonquin College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quản lý chuỗi cung ứng tại trường Algonquin College - Canada. 
Tập trung vào kinh doanh và công nghệ, chương trình cấp bằng Cử nhân Thương mại (Quản lý chuỗi cung ứng điện tử) cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức cho một sự nghiệp bổ ích liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo có kỹ năng thể hiện khả năng tạo và thực hiện các kế hoạch cải tiến quy trình trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp.

Học các kỹ năng cơ bản cần thiết để sử dụng phần mềm SAP mà ngành quản lý chuỗi cung ứng dựa vào. Trong kỳ cuối cùng, hãy làm việc với cố vấn kinh doanh bên ngoài để quản lý một dự án và tạo báo cáo phân tích một vấn đề trong ngành. 

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Thu hồi vốn đầu tư
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Logistics
 • Giám sát sản xuất
 • Quản lý vật tư
 • Bao bì
 • Mua sắm và mua hàng
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát chất lượng
 • Tìm nguồn cung ứng chiến lược
 • Quản lý nhà kho và nhà chứa hàng

Du học Canada ngành quản lý chuỗi cung ứng tại trường Algonquin College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Algonquin College - Canada.

Bachelor of Commerce (e-Supply Chain Management): Cử nhân Quản lý chuỗi cung ứng

 • Thời gian: 4 năm
 • Campus: Ottawa
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 19 000 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: 6066X03FWO
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh hoàn thành trong 120 tín chỉ 

Level: 01 Courses Hours

 • ACC4101 Financial Accounting 
 • ECO4101 Microeconomics 
 • ENL1100 Communications and Academic Writing 
 • MGT4102 Business Fundamentals 
 • MKT4101 Marketing 

Level: 02 Courses Hours 
Bachelor of Commerce (e-Supply
Chain Management) (Honours) (Coop)

 • ACC4201 Managerial Accounting 
 • ECO4201 Macroeconomics 
 • ESC4201 Management Information Systems 
 • HRM4201 Human Resource Management 
 • PHI1000 Logic and Critical Thinking 

Level: 03 Courses Hours

 • ESC4300 Basics of Supply Chain Management 
 • GEP1001 Cooperative Education Readiness 
 • LAW4300 Business Law 
 • MGT4306 Business Analysis 
 • QUA2000 Statistics 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • BIO2200 Botany 
 • ECO2000 Environmental Economics 
 • FLS3101 French as a Second Language - Beginner 1 
 • FLS3102 French as a Second Language - Beginner 2 
 • GEO2300 Principles of Urban Planning 
 • LAN3101 Spanish - Beginner 1 
 • LAN3102 Spanish - Beginner 2 
 • PHI2002 Ethical Decision Making 
 • PSI2000 Navigating Canada's Political Landscape 
 • PSY2100 Introductory Psychology 
 • SCI2000 Environmental Science 
 • SOC2000 Introduction to Sociology 

Level: 04 Courses Hours

 • ESC4400 Purchasing Management 
 • ESC4402 ERP Business Configuration 
 • FIN4601 Business Finance 
 • MGT4403 Introduction to Project Management 
 • PHI2000 Introduction to Research 

Co-op: 01 Courses Hours

 • ESC4900 e-Business Scm Co-Op Work Term I

Level: 05 Courses Hours

 • CST4301 Introduction to Database Management 
 • ESC4500 Master Planning and Scheduling 
 • ESC4503 Technology Integration Using SAP 
 • ESC4504 Public Sector Procurement 
 • ESC4506 Logistics 

Co-op: 02 Courses Hours

 • ESC4901 e-Business Scm Co-Op Work Term II

Level: 06 Courses Hours

 • ENL2025 Interpersonal Communication 
 • ESC4603 Quality Management 
 • ESC4608 ERP Integration I 
 • MGT4601 Lean Principles 
 • MGT4701 Advanced Business Statistics 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • CUL4000 Global Citizenship 
 • ENL4016 World Literature 
 • ENL4100 Creative Writing  
 • ENL4200 New Worlds and Alternative Realities: Speculative Fiction 
 • PHI4000 Philosophy and Popular Culture 
 • PHI4003 The Philosophy of Love and Sex 
 • PHI4004 Technology, Society and the Environment 
 • PHI4100 Survival in the Information Age: Risk and the Media 
 • PHY4000 Black Holes, Big Bangs and the Cosmos 
 • SOC4000 Criminology 
 • SOC4001 Global Perspectives 

Co-op: 03 Courses Hours

 • ESC4902 e-Business Scm Co-Op Work Term III

Level: 07 Courses Hours

 • ESC4708 ERP Integration II 
 • ESC4710 Strategic Supply Chain Management 
 • ESC4711 Business Intelligence and Data Warehousing Architecture 
 • ESC4712 Business Decision Models 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • CUL4000 Global Citizenship 
 • ENL4016 World Literature 
 • ENL4100 Creative Writing 
 • ENL4200 New Worlds and Alternative Realities: Speculative Fiction 
 • PHI4000 Philosophy and Popular Culture 
 • PHI4003 The Philosophy of Love and Sex 
 • PHI4004 Technology, Society and the Environment 
 • PHI4100 Survival in the Information Age: Risk and the Media 
 • PHY4000 Black Holes, Big Bangs and the Cosmos 
 • SOC4000 Criminology 
 • SOC4001 Global Perspectives 

Level: 08 Courses Hours

 • ESC4601 Project Management 
 • ESC4800 Escm Degree Project 
 • MGT4802 Enterprise Architecture 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • CUL4000 Global Citizenship 
 • ENL4016 World Literature 
 • ENL4100 Creative Writing 
 • ENL4200 New Worlds and Alternative Realities: Speculative Fiction 
 • PHI4000 Philosophy and Popular Culture 
 • PHI4003 The Philosophy of Love and Sex 
 • PHI4004 Technology, Society and the Environment 
 • PHI4100 Survival in the Information Age: Risk and the Media 
 • PHY4000 Black Holes, Big Bangs and the Cosmos 
 • SOC4000 Criminology 
 • SOC4001 Global Perspectives  

Chương trình này công nhận tầm quan trọng của mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng và công nghệ. Tham gia các khóa học được phát triển để xây dựng nền tảng các kỹ năng bắt nguồn từ kinh doanh, công nghệ, giao tiếp và tư duy phân tích. Sinh viên tốt nghiệp đã thành công trong việc đảm bảo việc làm trong bất kỳ chức năng nào của chuỗi cung ứng hoặc công nghệ liên quan và là nhà phát triển sáng tạo và ứng dụng của công nghệ và quy trình kinh doanh mới. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan