Du học Canada ngành tự động hóa và kỹ thuật người máy tại trường Algonquin College

Ngành Tự động hóa và kỹ thuật rô bốt là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế và tạo ra rô bốt. Các kỹ sư sử dụng máy tính để thao tác và xử lý các hành động của robot. Kỹ sư Tự động hóa và Người máy tận dụng kiến thức từ kỹ thuật máy tính, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, cơ học sinh học, kỹ thuật phần mềm. Họ cũng sử dụng hệ thống điều khiển và công nghệ thông tin để giảm nhu cầu lao động của con người trong các nhà máy, văn phòng và tại nhà. Kỹ thuật Tự động hóa và Người máy thực sự đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại và chắc chắn, điều này sẽ đi kèm với những trách nhiệm to lớn. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Tự động hóa và người máy tại trường Algonquin College- Canada.

Du học Canada ngành tự động hóa và kỹ thuật người máy tại trường Algonquin College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Tự động hóa và kỹ thuật người máy tại trường Algonquin College - Canada. 
Chương trình cấp bằng Cử nhân Tự động hóa và Người máy kéo dài bốn năm chuẩn bị cho bạn sự nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa và người máy. Các hệ thống tự động và điều hành từ xa được triển khai trên toàn thế giới với tần suất ngày càng cao. Các hệ thống như vậy đang được triển khai trong nhiều trường hợp nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhân công, nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc phục hồi và chăm sóc có sự hỗ trợ của robot. Các biến thể của các hệ thống này thường được áp dụng vì lý do khả thi, hiệu quả, an toàn hoặc tính thực tế. Theo truyền thống, để phát triển các hệ thống như vậy, chuyên môn và kiến thức hợp tác trong các khía cạnh của kỹ thuật cơ và điện cũng như khoa học máy tính là cần thiết. Thông qua sự kết hợp của ba lĩnh vực kỹ thuật này, 

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Tự động trong công nghiệp
 • Kỹ thuật năng lượng mặt trời
 • Kỹ thuật dầu khí
 • Kỹ thuật y sinh và Kỹ thuật nông nghiệp

Du học Canada ngành tự động hóa và kỹ thuật người máy tại trường Algonquin College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Algonquin College - Canada.

Bachelor of Automation and Robotics: Cử nhân Tự động hóa và người máy

 • Thời gian: 4 năm
 • Campus: Ottawa
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo:19 000 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: 6519X03FWO
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.5; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh hoàn thành trong 120 tín chỉ 

Level: 01 Courses Hours

 • CAD8202 CAD 
 • CST8107 Introduction to Programming and Problem Solving 
 • ENL1100 Communications and Academic Writing 
 • MAT6443 Calculus I 
 • MAT8203 Linear Algebra 
 • PHY8103 Physics I 

Level: 02 Courses Hours

 • CHE3190 Chemistry 
 • CST8203 Advanced Programming and Data Structures 
 • MAT8202 Calculus II 
 • PHI1000 Logic and Critical Thinking 
 • PHY8204 Physics II 
 • ROB8113 Introduction to Robotics 

Level: 03 Courses Hours

 • ELN8304 Electrical and Electronic Circuits I 
 • ENG8332 Engineering Mechanics: Statics 
 • GEP1001 Cooperative Education Readiness 18.0
 • MAC8102 Machine Shop and Manufacturing Techniques 
 • MAT8406 Differential Equations and Advanced Calculus 
 • PLT1106 Introduction to Optics 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • BIO2200 Botany 
 • ECO2000 Environmental Economics 
 • ENL2025 Interpersonal Communication 
 • FLS3101 French as a Second Language - Beginner 1 
 • FLS3102 French as a Second Language - Beginner 2 
 • GEO2300 Principles of Urban Planning 
 • LAN3101 Spanish - Beginner 1 
 • LAN3102 Spanish - Beginner 2 
 • LAW2014 Law 
 • PHI2002 Ethical Decision Making 
 • PSI2000 Navigating Canada's Political Landscape 
 • PSY2100 Introductory Psychology 
 • SCI2000 Environmental Science 
 • SOC2000 Introduction to Sociology 

Level: 04 Courses Hours

 • ELN8402 Electrical and Electronic Circuits II 
 • ELN8404 Digital Circuits, Design and Microprocessors 
 • ENG8405 Engineering Mechanics: Dynamics 
 • ENG8604 Fluid Mechanics and Hydraulics 
 • ENG8607 Mechanics of Solids 
 • PHI2000 Introduction to Research  

Co-op: 01 Courses Hours

 • WKT0009 Co-Op I

Level: 05 Courses Hours

 • ELN8606 Control Systems 
 • ENG8603 Dynamics of Machinery 
 • ENG8605 Mechatronics 
 • ENG8608 Industrial Robot Cells 
 • MAT8400 Mathematics for Engineers 
 • ROB8403 Industrial Robotics 

Co-op: 02 Courses Hours

 • WKT0010 Co-Op II

Level: 06 Courses Hours

 • CST8703 Real Time Systems and Embedded Systems Programming 
 • ENG8704 Mechanical Systems Design 
 • ENG8706 Heat Transfer and Thermodynamics 
 • ENG8905 Sensors and Instrumentation 
 • ROB8705 Computer VIsion for Robotics 
 • ROB8707 Mobile Robotics Systems and Design 

Co-op: 03 Courses Hours

 • WKT0017 Co-Op Work Term III

Level: 07 Courses Hours

 • ENG9103 System Level Reliability 
 • ROB8902 Mobile Robotics Navigation and Control 
 • ROB8903 Robotics and Automation Project I 
 • ROB9102 Advanced Mechatronics and Multi-Robot Systems 

Elective: choose 2 Courses Hours

 • ENL4100 Creative Writing 
 • ENL4200 New Worlds and Alternative Realities: Speculative Fiction 
 • PHI4000 Philosophy and Popular Culture 
 • PHI4002 The Philosophy of Drugs 
 • PHI4003 The Philosophy of Love and Sex 
 • PHI4004 Technology,Society and the Environment 
 • PHI4100 Survival in the Information Age: Risk and the Media 
 • PHY4000 Black Holes, Big Bangs and the Cosmos 
 • SOC4000 Criminology 
 • SOC4001 Global Perspectives 

Level: 08 Courses Hours

 • ENG3191 Professional Practice and Ethics 28.0
 • MGT8904 Engineering Economics and Entrepreneurship 
 • ROB9104 Robotics and Automation Project II 

Elective: choose 1 Courses Hours

 • ENL4100 Creative Writing 
 • ENL4200 New Worlds and Alternative Realities: Speculative Fiction 
 • PHI4000 Philosophy and Popular Culture 
 • PHI4002 The Philosophy of Drugs 
 • PHI4003 The Philosophy of Love and Sex 
 • PHI4004 Technology,Society and the Environment 
 • PHI4100 Survival in the Information Age: Risk and the Media 
 • PHY4000 Black Holes, Big Bangs and the Cosmos 
 • SOC4000 Criminology  
 • SOC4001 Global Perspectives  

Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập thông qua các vị trí nghiên cứu công nghiệp hoặc ứng dụng. Một dự án năm cuối toàn diện gắn liền với nhu cầu của ngành để thử thách bạn, mang đến cơ hội kiểm tra và phát triển hơn nữa kiến thức và kỹ năng thực tế. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.
 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan