Theo thông tin chính thức từ Bộ nội vụ Úc, du học sinh Úc với visa sinh viên được làm việc hơn 40 giờ/ 2 tuần trong bất cứ ngành nghề nào trước khi kỳ nhập học bắt đầu cho đến hết Tháng 6/2023.

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, các hạn chế về giờ làm việc của thị thực sinh viên đã tạm thời được nới lỏng. Dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tất cả sinh viên đang theo học cũng như sinh viên mới nhập học có thể làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế và làm việc trước khi quá trình học của họ bắt đầu. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2023, số giờ của sinh viên quốc tế được phép làm việc sẽ bị giới hạn lại. 

Úc ưu ái tăng số giờ làm việc cho du học sinh

Thông tin cần thiết của du học sinh
Bạn vẫn phải tiếp tục cân bằng các cam kết học tập và làm việc mặc dù có sự linh hoạt về số giờ mà bạn có thể làm việc.

Học sinh vẫn phải:

  • Duy trì đăng ký khóa học của họ
  • Đảm bảo đến lớp học đầy đủ
  • Đảm bảo tiến độ khóa học đạt đủ yêu cầu

Những bạn có thị thực sinh viên hủy đăng ký và ngừng tham gia các lớp học, hoặc không đạt được tiến độ khóa học đạt yêu cầu, có thể vi phạm các điều kiện thị thực của họ sẽ không được làm thêm và khả năng bị trục xuất về nước.

Thông tin cho nhà tuyển dụng
Người sử dụng lao động phải tiếp tục tuân theo luật nơi làm việc của Úc. Người lao động ở nước ngoài, bao gồm cả sinh viên quốc tế, có các quyền tương tự như tất cả các nhân viên khác.

Úc ưu ái tăng số giờ làm việc cho du học sinh

Trong khi các quy định này được áp dụng, Bộ Nội vụ và Lực lượng Biên phòng Úc sẽ:

  • Thực hiện quyết định của họ theo s116 (1) (b) của Đạo luật Di trú 1958. Điều này không hủy bỏ thị thực của những sinh viên làm việc hơn 40 giờ mỗi hai tuần để hỗ trợ tổ chức của bạn
  • Không giới thiệu người có thị thực sinh viên để điều tra về bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào theo s235 của Đạo luật Di trú 1958. Điều này có thể liên quan đến số giờ làm việc của người có thị thực sinh viên vi phạm các điều kiện thị thực của họ
  • Không giới thiệu bạn hoặc các công ty cho thuê lao động bên thứ ba có liên quan, với tư cách là người sử dụng lao động, để điều tra về bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào theo s245AC của Đạo luật Di trú 1958. Điều này có thể liên quan đến việc cho phép người có thị thực sinh viên làm việc vi phạm các điều kiện thị thực của họ.

Có thể thấy hiện tại nước Úc vẫn đang rất rộng cửa và có nhiều ưu ái dành cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho hành trình Úc sắp tới của mình, liên hệ với Du học VNPC để được hỗ trợ và cung cấp thông tin bạn nhé!