Thứ bảy tuần trước, Chính phủ NSW đã công bố gói hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế tập trung vào nhà ở khẩn cấp. Mỗi tiểu bang đều đã đưa ra một cam kết, duy nhất cho nhu cầu cụ thể của họ. Dưới đây là tóm tắt của tất cả các thông báo của tiểu bang và lãnh thổ cho tình trạng khẩn cấp này:

- Chính phủ ACT (Government of the Australian Capital Territory) đã đưa ra gói 20 triệu đô la ‘Quỹ việc làm Canberrans”, sẽ ưu tiên cho những người có nhu cầu, và không đủ điều kiện cho chương trình trợ cấp của Chính phủ Úc hoặc hỗ trợ khác.

- Chính phủ ACT đã hỗ trợ thêm 450.000 đô la cho sinh viên quốc tế và người có thị thực tạm thời.

- Study NSW ra mắt Trung tâm dịch vụ phúc lợi sinh viên quốc tế.

- Các khoản tài trợ cho Dự án Đối tác được mở cho các đương đơn từ một nhóm các nhà cung cấp và tổ chức để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho sinh viên quốc tế

- Tổ chức chống phân biệt đối xử NSW đã tạo ra một trang web COVID-19 chuyên dụng và bộ công cụ truyền thông xã hội với sứ mệnh xóa bỏ sự phân biệt đối xử ở NSW.

- Chính phủ NT (Northern Territory Government) đã công bố quỹ 20 triệu đô la để giữ cho các doanh nghiệp mở và đảm bảo có việc làm, bao gồm cả những người lao động không được bảo hiểm theo bất kỳ khoản thanh toán nào của JobKeeper, như người có visa.

- Chính phủ SA (Nam Úc) đã công bố Gói hỗ trợ sinh viên quốc tế trị giá 13,8 triệu đô la để hỗ trợ sinh viên quốc tế của bang đối mặt với khó khăn tài chính.

- Chính phủ Queensland đã công bố 2,2 triệu đô la tài trợ cho tư vấn, hỗ trợ học phí, máy tính xách tay, gói chăm sóc cách ly, bữa ăn được chuẩn bị trước và các khoản thanh toán chi phí sinh hoạt khác cho sinh viên.

- Chính phủ Tasmania cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho những người có thị thực tạm thời gặp khó khăn về tài chính như là một phần của gói hỗ trợ 3 triệu đô la COVID-19

- Chính phủ Victoria đã công bố Quỹ cứu trợ khẩn cấp sinh viên quốc tế trị giá 45 triệu đô la

- Trung tâm nghiên cứu Melbourne thành lập Trung tâm 'Hỗ trợ COVID-19 cho sinh viên quốc tế' cung cấp lời khuyên, thông tin và liên kết đến các nguồn thông tin chính thức, bao gồm cả chương trình Làm việc cho Victoria.

- Thành phố Melbourne kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho sinh viên quốc tế trong đại dịch COVID-19 - bao gồm việc thành lập một quỹ khó khăn để hỗ trợ sinh viên.

- Hướng dẫn nội bộ COVID-19 bao gồm: Danh mục hỗ trợ sinh viên liệt kê nhiều gói hỗ trợ và tài chính đang được cung cấp bởi các tổ chức trên khắp nước Úc

Xem thêm: Du học Úc thời điểm vàng để chinh phục học bổng lên đến 50.000 AUD

Ngoài ra, nhiều trường đại học và các nhà cung cấp giáo dục khác đang cung cấp một loạt hỗ trợ cho sinh viên bao gồm hoãn trả phí, nghiên cứu hoặc trả chậm, hỗ trợ thực phẩm và chỗ ở và sức khỏe tâm thần và hỗ trợ y tế khác. Vui lòng tìm kiếm danh sách thông tin phản hồi COVID-19 của các đơn vị cung cấp giáo dục Úc này để tìm hiểu thêm chi tiết.

Có thể thấy, chính phủ Úc và các trường đại học ở Úc đã có những chính sách quyết liệt trong việc hỗ trợ sinh viên quốc tế trong đại dịch Covid. Để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh và những hướng dẫn của nhà trường và chính phủ Úc cho các bạn học sinh, sinh viên, liên hệ với VNPC ngay ngày hôm nay bạn nhé!