TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ/BANG CHI TIẾT
Trường THPT
1 Toronto School District Board Toronto Toronto School District Board
2 BICC – Birmingham International College of Canada Toronto CHI TIẾT
3 Braemar College Toronto CHI TIẾT
4 Great Lake College of Toronto Toronto CHI TIẾT
5 Royal Crown Academy School Toronto CHI TIẾT
6 UMC High School – Upper Madison College Toronto CHI TIẾT
7 William Academy Toronto CHI TIẾT
8 Urban International High School Toronto CHI TIẾT
9 Waterloo Catholic School District Board Waterloo CHI TIẾT
10 Trinity College School Port Hope CHI TIẾT
11 Ottawa Catholic School Board Ottawa CHI TIẾT
12 Hamilton Wentworth School District Board Hamilton CHI TIẾT
13 Columbia International College (CIC) Hamilton CHI TIẾT
14 Willowdale High School Toronto & North York CHI TIẾT
15 Upper Canada District School Board Brockville CHI TIẾT
16 Bronte College Mississauga CHI TIẾT
17 Thame Valley District School Board London CHI TIẾT
18 Durham Catholic School District Durham CHI TIẾT
19 Lakehead Public Schools Thunder Bay CHI TIẾT
20 Vancouver School Board Vancouver CHI TIẾT
21 Bodwell Highschool Vancouver CHI TIẾT
22 Vancouver Formosa Academy Vancouver CHI TIẾT
23 West Vancouver School West Vancouver CHI TIẾT
24 Burnaby School District Burnaby CHI TIẾT
25 New Westminster School District New Westminster CHI TIẾT
26 Coquitlam School District  Coquitlam CHI TIẾT
27 Surrey Board of Education District  Surrey CHI TIẾT
28 Delta School District Delta CHI TIẾT
29 Comox Valley School District Comox Valley CHI TIẾT
30 Calgary Board of Education Calgary CHI TIẾT
31 Edmonton Public School Edmonton CHI TIẾT
32 Collegiate of Winnipeg (High School) Winnipeg CHI TIẾT
33 NSISP – Nova Scotia International Student Program Toàn bang Nova Scotia CHI TIẾT
34 Stanstead College Stanstead CHI TIẾT
35 Saskatoon International High School Program Saskatoon CHI TIẾT
36 Greater Saskatoon Catholic School Saskatoon CHI TIẾT
37 New Brunsweek French International Program Frederiction CHI TIẾT
Trường Cao Đẳng
1 Medicine Hat College Alberta CHI TIẾT
2 Northern Lakes College Alberta CHI TIẾT
3 Camosun College British Columbia CHI TIẾT
4 Columbia College British Columbia CHI TIẾT
5 Douglas College British Columbia CHI TIẾT
6 Fraser International College British Columbia CHI TIẾT
7 LaSalle College British Columbia CHI TIẾT
8 Langara College British Columbia CHI TIẾT
9 North Island College British Columbia CHI TIẾT
10 Northern Lights College British Columbia CHI TIẾT
11 Okanagan College British Columbia CHI TIẾT
12 Selkirk College British Columbia CHI TIẾT
13 Sprott Shaw College British Columbia CHI TIẾT
14 Sterling College British Columbia CHI TIẾT
15 Vancouver Film School British Columbia CHI TIẾT
16 International College of Manitoba Manitoba CHI TIẾT
17 Red River College  Manitoba CHI TIẾT
18 Nova Scotia Community College Nova Scotia CHI TIẾT
19 Algonquin College Ontario CHI TIẾT
20 Canadore College Ontario CHI TIẾT
21 Centennial College Ontario CHI TIẾT
22 Conestoga College Ontario CHI TIẾT
23 Confederation College Ontario CHI TIẾT
24 Durham College Ontario CHI TIẾT
25 Fanshawe College Ontario CHI TIẾT
26 Fleming College Ontario CHI TIẾT
27 George Brown College Ontario CHI TIẾT
28 Humber College Ontario CHI TIẾT
29 LaSalle College School of Design Ontario CHI TIẾT
30 Mohawk College Ontario CHI TIẾT
31 Niagara College Canada Ontario CHI TIẾT
32 Northern College Ontario CHI TIẾT
33 Sault College Ontario CHI TIẾT
34 Seneca College Ontario CHI TIẾT
35 Sheridan College Ontario CHI TIẾT
36 St. Lawrence College Ontario CHI TIẾT
37 Toronto Film School Ontario CHI TIẾT
38 Toronto School of Management Ontario CHI TIẾT
39 Concordia University Quebec CHI TIẾT
40 Montreal College of Information Technology Quebec CHI TIẾT
41 Saskatchewan Polytechnic Saskatchewan CHI TIẾT
42 Yukon College Yukon CHI TIẾT
43 Cegep Gim Quebec CHI TIẾT
44 Cegep Marie Victorin Quebec CHI TIẾT
45 Matrix College Quebec CHI TIẾT
46 Aviron College Montreal Quebec CHI TIẾT
Trường Học Viện
1 Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) Alberta CHI TIẾT
2 NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) Alberta CHI TIẾT
3 British Columbia Institute of Technology British Columbia CHI TIẾT
4 New York Institute of Technology British Columbia CHI TIẾT
5 Northwest Culinary Academy of Vancouver British Columbia CHI TIẾT
6 Pacific Design Academy British Columbia CHI TIẾT
7 Pacific Institute of Culinary Arts British Columbia CHI TIẾT
8 SAE Institute British Columbia CHI TIẾT
9 Vancouver Institute of Media Arts (VanArts) British Columbia CHI TIẾT
10 New Brunswick Bible Institute Inc New Brunswick CHI TIẾT
Trường Đại Học
1 The King’s University Alberta CHI TIẾT
2 University of Alberta Alberta CHI TIẾT
3 University of Calgary Alberta CHI TIẾT
4 Capilano University British Columbia CHI TIẾT
5 Kwantlen Polytechnic University British Columbia CHI TIẾT
6 Royal Roads University British Columbia CHI TIẾT
7 Simon Fraser University (SFU) British Columbia CHI TIẾT
8 Thompson Rivers University British Columbia CHI TIẾT
9 Trinity Western University British Columbia CHI TIẾT
10 University Canada West British Columbia CHI TIẾT
11 University of British Columbia (UBC) British Columbia CHI TIẾT
12 University of Victoria British Columbia CHI TIẾT
13 University of the Fraser Valley British Columbia CHI TIẾT
14 Vancouver Island University British Columbia CHI TIẾT
15 Yorkville University British Columbia CHI TIẾT
16 Brandon University Manitoba CHI TIẾT
17 University of Manitoba Manitoba CHI TIẾT
18 University of Winnipeg Manitoba CHI TIẾT
19 University of New Brunswick New Brunswick CHI TIẾT
20 Cape Breton University Nova Scotia CHI TIẾT
21 Mount Saint Vincent University Nova Scotia CHI TIẾT
22 Brock University Ontario CHI TIẾT
23 Carleton University Ontario CHI TIẾT
24 Lakehead University Ontario CHI TIẾT
25 Ryerson University Ontario CHI TIẾT
26 Trent University Ontario CHI TIẾT
27 St. Paul University Ontario CHI TIẾT
28 University of Ottawa Ontario CHI TIẾT
29 University of Toronto Ontario CHI TIẾT
30 University of Waterloo Ontario CHI TIẾT
31 Western University Ontario CHI TIẾT
32 Wilfrid Laurier University Ontario CHI TIẾT
33 York University Ontario CHI TIẾT
34 Yorkville University Ontario CHI TIẾT
35 Bishop’s University Québec CHI TIẾT
36 Université de Montréal Québec CHI TIẾT
37 Université du Québec Québec CHI TIẾT
38 University of Prince Edward Island Prince Edward Island CHI TIẾT
39 University of Regina Saskatchewan CHI TIẾT
40 University of Saskatchewan Saskatchewan CHI TIẾT
Trường Tiếng
1 EF International Language Centers British Columbia CHI TIẾT
2 ELS Language Centers British Columbia CHI TIẾT
3 Emily Carr University of Art and Design British Columbia CHI TIẾT
4 English as a Second Language International (ESLI) British Columbia CHI TIẾT
5 International Language Academy of Canada (ILAC) British Columbia CHI TIẾT
6 Kaplan International Vancouver British Columbia CHI TIẾT
7 EF International Language Centres Ontario CHI TIẾT
8 ELS Language Centers Ontario CHI TIẾT